Lingwi Disponibbli:

Editorjal

EESC President Georges Dassis

Kważi għaxar snin wara l-bidu tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, u minkejja sinjali pożittivi f’għadd ta’ Stati Membri, l-UE għadha mifnija minn livell għoli ta’ qgħad. Minkejja t-titjib reċenti, 8.6% tal-popolazzjoni attiva – kważi 21 miljun ruħ – ma kellhomx xogħol fl-2016. 

 

Jeħtieġ li diversi forom ta’ qgħad jiġu indirizzati b’mod prijoritarju. Il-qgħad fit-tul huwa responsabbli għal kważi 50% tat-total u jwassal għat-telf tal-ħiliet, tnaqqis fl-involviment fis-suq tax-xogħol u riskju ogħla ta’ esklużjoni soċjali. Il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa problema urġenti oħra, li jgħodd ’il fuq minn 19% fl-2016. In-nisa, b’mod partikolari l-ommijiet u oħrajn b’responsabbiltà ta’ kura, għadhom sottorappreżentati fil-forza tax-xogħol.

 

L-għadd ta’ nies fil-periklu tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali fl-UE żdied minn 116-il miljun fl-2008 għal kważi 118-il miljun fl-2016. Il-qgħad huwa wieħed mill-kawżi prinċipali, peress li x-xogħol normalment jagħmilha possibbli li n-nies jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà, jibnu netwerks soċjali u jisfruttaw il-potenzjal tagħhom. Dan għandu jitqies ukoll flimkien mal-isforzi tagħna biex niġġestixxu s-sitwazzjoni tal-migrazzjoni.

 

Fejn aħna għandna nfittxu l-opportunitajiet, l-iżvilupp teknoloġiku, il-bidla demografika, il-globalizzazzjoni u x-xejriet ġodda ta’ produzzjoni jinkoraġġixxu d-dumping soċjali, l-isfruttament tal-forza tax-xogħol, iż-żieda fl-ideoloġiji li jiċħdu s-solidarjetà u l-erożjoni tal-benefiċċji tal-mudell soċjali Ewropew. Qed jintilfu impjiegi tajbin, stabbli u full-time, li qed jiġu sostitwiti minn diversi tipi ta’ xogħol li huma irregolari, prekarji jew imħallsa tant ħażin li lanqas biss joffru mezz biex wieħed joħroġ mill-faqar. Sfortunatament, il-kunċett tal-ħaddiema foqra ma nistgħux ninjorawh fl-Ewropa.

 

F’dan l-isfond, il-Premju għas-Soċjetà Ċivili 2017 tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jippremja proġetti li jippromovu impjiegi ta’ kwalità tajba u l-intraprenditorija. Il-proġetti jiffokaw fuq iż-żgħażagħ, il-migranti u oħrajn li qed isibuha diffiċli jidħlu fis-suq tax-xogħol.

 

Huwa ta’ pjaċir u privileġġ kbir tiegħi li nippreżenta dal-premju lir-rebbieħa. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nawguralhom, iżda wkoll biex nagħti ġieħ lill-individwi u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kollha li jistħoqqilhom kull tifħir għax-xogħol kbir u l-impenn tagħhom biex ħajjet in-nies titjieb, u dawn huma xempju għal kulħadd. Ir-rebbieħa tal-premju kienu ħamsa biss dis-sena, iżda jekk wieħed iħares lejn il-bosta proposti eċċellenti li rċevejna, is-soċjetà Ewropea toħroġ rebbieħa bis-saħħa tal-kontribut tas-soċjetà ċivili.

 

Il-President tal-KESE Georges Dassis

Pubblikazzjonijiet Ġodda

Fuljett tal-Premju tas-Soċjetà Ċivili

Civil Society Prize brochure

Il-KESE ppubblika fuljett fejn jintwerew il-ħames proġetti rebbieħa u tingħata informazzjoni ġenerali dwar il-Premju tas-Soċjetà Ċivili.

Il-fuljett jista’ jitniżżel minn: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

Aħbarijiet tal-KESE

Discovering hands, mill-Ġermanja, jirbaħ l-ewwel premju tal-Premju tas-Socjetà Ċivili tal-KESE għall-2017

Discovering hands

Inizzjattivi mill-Greċja, il-Belġju, l-Italja u Spanja jiġu ppremjati wkoll

Il-proġett Ġermaniż Discovering hands, li jħarreġ lil nisa għomja jew b’diżabilità viżwali biex jużaw is-sens tal-mess superjrui tagħhom biex itejbu d-detezzjoni bikrija tal-kanser tas-sider, ġie ppremjat EUR 14 000. L-erba’ inizjattivi l-oħra mill-Greċja, il-Belġju, l-Italja u Spanja ngħataw EUR 9 000 kull waħda.

Il-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili – Fatti u ċifri

Il-Premju għas-Soċjetà Ċivili, li tnieda fl-2006, jingħata għal “eċċellenza f’inizjattivi tas-soċjetà ċivili”. Kull sena, il-premju jkopri aspett differenti tal-attivitajiet tal-KESE u huwa miftuħ għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kollha reġistrati uffiċjalment fi ħdan l-Unjoni Ewropea, kif ukoll għal individwi.

Il-Premju tal-KESE ser jgħin biex joħloq bosta opportunitajiet ġodda, jgħid ir-rebbieħ tal-ewwel premju Discovering Hands

Discovering hands

Hekk kif il-kumpanija tinsab lesta biex tidħol fis-suq internazzjonali, is-CEO Frank Hoffmann jgħid li l-Premju ser jintuża biex jitħarrġu istrutturi ġodda.

Illum għandna l-kredenzjali biex niksbu s-sostenn tas-settur privat u nagħtu bidu għal reazzjoni katina, tgħid REvive Greece

Revive_1

Li l-karità tingħaqad ma’ servizz li jissodisfa l-ħtiġijiet tal-kumpaniji tal-ICT u d-domanda tas-suq għall-ħiliet tal-IT ser jgħin biex REvive Greece ssir sostenibbli kif ukoll tkun kapaċi tikber, jgħid id-direttur maniġerjali Theodore Dimakarakos.

DUO for a JOB: Wasal il-waqt li naġixxu sabiex kulħadd isib postu fis-soċjetajiet tagħna permezz tax-xogħol

Duo for a job_1

Għad hemm distakk wiesa’ fi bliet Ewropej bejn persuni minn sfond ta’ migrazzjoni u dawk lokali fejn jidħol l-aċċess għas-suq tax-xogħol, qalet Emmanuelle Ghislain, koordinatur tal-kommunikazzjoni u tal-ġbir ta’ fondi tal-organizzazzjoni Belġjana DUO for a JOB, u ħabbret li l-flus tal-premju se jikkontribwixxu għat-tnedija ta’ fergħa ġdida f’Pariġi.

Il-Premju għas-Soċjetà Ċivili se jkun il-punt ta’ tluq tagħna lejn l-Ewropa, jgħid Progetto Quid

Progetto Quid_1

L-intrapriża tal-ekonomija soċjali bbażata f’Verona qed tippjana li tuża l-Premju għas-Soċjetà Ċivili biex tixtri magni aktar sofistikati, tirrekluta aktar persuni żvantaġġati, tiżviluppa aktar ħiliet avvanzati u tespandi lil hinn mill-fruntieri tal-Italja. Giulia Houston, inkarigata mir-relazzjonijiet istituzzjonali, tgħid li s-soluzzjoni għas-suċċess hija li wieħed ikun jista’ jiddependi minn netwerks lokali b’saħħithom.

Laundry ID: L-innovazzjoni għandha tirriżulta mill-ħtiġijiet reali tal-individwi dipendenti

Laundry ID_1

L-Istitut ta’ Spanja tar-Robotika għad-Dipendenza, li nieda l-proġett Laundry ID, jittama li l-Premju se jgħin biex jiġi żgurat li l-persuni b’diżabilità u dawk li jieħdu ħsiebhom ikunu jistgħu jisfruttaw dak li għandhom x’joffru r-robotika u t-teknoloġija ta’ assistenza, sabiex jipparteċipaw b’mod attiv fis-suq tax-xogħol.