Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

EESC President Georges Dassis

Lähes kymmenen vuotta talous- ja finanssikriisin puhkeamisen jälkeen ja useissa jäsenvaltiossa havaittavista myönteisistä merkeistä huolimatta EU kärsii edelleen suuresta työttömyydestä. Vaikka viime aikoina on tapahtunut parannusta, 8,6 prosenttia aktiiviväestöstä – lähes 21 miljoonaa ihmistä – oli vuonna 2016 ilman työtä. 

 

On ensisijaisen tärkeää puuttua työttömyyden eri muotoihin. Pitkäaikaistyöttömyyden osuus kokonaistyöttömyydestä on lähes 50 prosenttia, ja se johtaa taitojen heikentymiseen, työmarkkinoille kiinnittymisen vaikeutumiseen ja suurempaan sosiaalisen syrjäytymisen vaaraan. Nuorisotyöttömyys, joka oli vuonna 2016 yli 19 prosenttia, on toinen merkittävä ongelma. Naiset, erityisesti äidit ja muut hoitovastuussa olevat naiset, ovat edelleen aliedustettuina työvoimassa.

 

Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien määrä on lisääntynyt EU:ssa 116 miljoonasta vuonna 2008 lähes 118 miljoonaan vuonna 2016. Yksi tärkeimmistä syistä tähän on työttömyys, sillä työ antaa yleensä ihmisille mahdollisuuden osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan, rakentaa sosiaalisia verkostoja ja hyödyntää potentiaaliaan. Tässä yhteydessä tulee ottaa huomioon myös pyrkimykset hallinnoida muuttoliikettä.

 

Mahdollisuuksien luomisen sijaan tekninen kehitys, väestörakenteen muutos, globalisaatio ja uudet tuotantomallit edistävät usein sosiaalista polkumyyntiä, työvoiman hyväksikäyttöä, solidaarisuuden hylkäävien ideologioiden syntyä ja Euroopan sosiaalisen mallin tuomien hyötyjen rapauttamista. Hyvien, vakaiden kokopäivätöiden tilalle tulee erilaisia epäsäännöllisiä, epävarmoja töitä tai töitä, joista maksetaan niin huonosti, etteivät ne edes tarjoa ulospääsyä köyhyydestä. Työssäkäyvät köyhät ovat Euroopassa valitettavasti käsite, jota ei voida ohittaa.

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean vuoden 2017 kansalaisyhteiskuntapalkinto palkitseekin hankkeita, jotka edistävät laadukkaita työpaikkoja ja yrittäjyyttä. Hankkeissa keskitytään nuoriin, maahanmuuttajiin ja muihin, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille.

 

Minulla on suuri ilo ja kunnia ojentaa tämä palkinto voittajille. Samalla haluan onnitella heitä mutta myös ilmaista hyvin ansaitun arvostuksen kaikille niille henkilöille ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, joiden kova työ ja sitoutuminen ihmisten elinolojen parantamiseksi on esimerkkinä jokaiselle. Tänä vuonna jaettiin vain viisi palkintoa, mutta monet saamamme erinomaiset ehdotukset osoittavat, että Euroopan yhteiskunnan menestyksen taustalla on kansalaisyhteiskunnan sitoutuminen.

 

ETSK n puheenjohtaja Georges Dassis

Uusia julkaisuja

Esite kansalaisyhteiskuntapalkinnosta

Civil Society Prize brochure

ETSK on julkaissut esitteen, jossa esitellään viisi palkittua hanketta ja annetaan yleistä taustatietoa kansalaisyhteiskuntapalkinnosta.

Esitteeseen voi tutustua osoitteessa http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

Uutisia ETSK:sta

ETSK:n vuoden 2017 kansalaisyhteiskuntapalkinnon ensimmäiselle sijalle saksalainen hanke Discovering hands

Discovering hands

Muut palkinnot annettiin Kreikassa, Belgiassa, Italiassa ja Espanjassa toteutetuille aloitteille.

Saksalainen hanke Discovering hands, jossa koulutetaan sokeita ja näkövammaisia naisia käyttämään erityisen kehittynyttä tuntoaistiaan rintasyövän varhaiseen havaitsemiseen, palkittiin 14 000 eurolla. Neljä muuta aloitetta Kreikasta, Belgiasta, Italiasta ja Espanjasta palkittiin kukin 9 000 eurolla.

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinto – faktatietoja

Vuonna 2006 käynnistetty kansalaisyhteiskuntapalkinto myönnetään kansalaisyhteiskunnan huippualoitteille. Palkinnossa painotetaan vuosittain ETSK:n toiminnan eri näkökohtia, ja sitä voivat hakea kaikki Euroopan unionissa virallisesti rekisteröityneet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sekä yksittäiset henkilöt.

ETSK:n palkinto auttaa avaamaan monia uusia ovia, sanoo palkinnon saanut Discovering Hands

Discovering hands

Kansainvälistä toimintaa suunnittelevan yrityksen toimitusjohtajan Frank Hoffmannin mukaan palkinto käytetään uusien ohjaajien kouluttamiseen.

Meillä on nyt mahdollisuus saada yksityissektorin tuki ja käynnistää ketjureaktio, toteaa REvive Greece -järjestö

Revive_1

Yhdistämällä hyväntekeväisyystyö ja palvelut, jotka täyttävät tieto- ja viestintäteknologiayritysten ja -markkinoiden tietoteknisten taitojen tarpeet, REvive Greece -järjestöstä voi tulla sekä kestäväpohjainen että kehityskykyinen, uskoo järjestön toimitusjohtaja Theodore Dimakarakos.

DUO for a JOB: On korkea aika toimia niin, että jokainen voi löytää paikkansa yhteiskunnassa työn kautta

Duo for a job_1

Maahanmuuttajataustaisten ja paikallisten ihmisten välillä on edelleen syvä kuilu työmarkkinoille pääsyssä Euroopan kaupungeissa, sanoo belgialaisen DUO for a JOB -hankkeen viestintä- ja varainhankintakoordinaattori Emmanuelle Ghislain ja kertoo, että palkintorahat käytetään uuden toimipisteen avaamiseen Pariisissa.

Kansalaisyhteiskuntapalkinto on ponnahduslautamme Eurooppaan, toteaa Progetto Quid

Progetto Quid_1

Veronassa toimiva yhteisötalouden yritys aikoo käyttää kansalaisyhteiskuntapalkinnon parempien koneiden ostamiseen, heikossa asemassa olevien ihmisten palkkaamiseen, osaamisen kehittämiseen ja toiminnan laajentamiseen Italian rajojen ulkopuolelle. Kansainvälisistä suhteista vastaava Giulia Houston sanoo, että vahvat paikalliset verkostot ovat avain menestykseen.

Laundry ID: innovoinnin tulee perustua huollettavien tarpeisiin

Laundry ID_1

Laundry ID -hankkeen käynnistänyt huollettavien tarpeisiin keskittyvä espanjalainen robotiikkainstituutti (Instituto de Robótica para la Dependencia) toivoo, että palkinto auttaa vammaisia ja heidän hoitajiaan hyödyntämään mahdollisimman hyvin robotiikan ja avustavan teknologian heille tarjoamia mahdollisuuksia aktiivisen työmarkkinoille osallistumisen edistämiseksi.