Dostępne języki:

Artykuł wstępny

EESC President Georges Dassis

Już prawie dziesięć lat minęło od początku kryzysu ekonomicznego i finansowego i mimo pozytywnych oznak ożywienia gospodarczego w kilku państwach członkowskich UE wciąż zmaga się z wysokim bezrobociem. Choć ostatnio zauważa się poprawę, to w 2016 r. prawie 21 mln osób, czyli 8,6 % ludności aktywnej zawodowo, było bez pracy. 

 

Priorytetem powinno być zatem rozwiązanie problemu bezrobocia, które nie jest jednorodnym zjawiskiem. Wśród wszystkich bezrobotnych niemal połowę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, szczególnie narażone na utratę kwalifikacji, coraz słabsze powiązanie z realiami rynku pracy oraz na ryzyko wykluczenia społecznego. Innym pilnym wyzwaniem jest bezrobocie wśród młodzieży, które w 2016 r. wynosiło 19 %. Kolejną nie dość obecną na rynku pracy grupą są kobiety, zwłaszcza jeśli mają dzieci lub sprawują opiekę nad bliskimi.

 

W UE od 2008 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrosła ze 116 mln do 118 mln w 2016 r. Jedną z głównych przyczyn jest właśnie bezrobocie, jako że praca zazwyczaj pozwala ludziom w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, tworzyć relacje i realizować swój potencjał. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę także w kontekście naszych prób zarządzania kryzysem migracyjnym.

 

Zamiast tworzyć nowe możliwości, zjawiska takie jak rozwój technologiczny, zmiany demograficzne, globalizacja i nowe modele produkcji napędzają dumping społeczny, wyzysk pracowników, popularność ideologii odrzucających solidarność, a także zaprzepaszczają zdobycze europejskiego modelu społecznego. Znika dobre, stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze, a w jego miejsce pojawiają się różne formy nieuregulowanych, niepewnych i kiepsko płatnych prac, które nie dają nawet szansy wyjścia z biedy. Niestety w Europie nie możemy udawać, że nie istnieją ubodzy pracujący.

 

Dlatego w ostatniej edycji Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego wyróżniono inicjatywy, które propagują wysokiej jakości zatrudnienie i przedsiębiorczość. Projekty te koncentrują się na młodych ludziach, migrantach i innych grupach społecznych o utrudnionym dostępie do rynku pracy.

 

Wręczenie tej nagrody laureatom to wielki zaszczyt i radość. Gratuluję zwycięzcom, lecz zasłużone wyrazy uznania i szacunku składam również wszystkim osobom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, których ciężka praca i zaangażowanie w to, by ludziom żyło się lepiej, jest przykładem dla nas wszystkich. Tym razem Komitet przyznał tylko pięć nagród, ale jeśli przyjrzymy się licznym fantastycznym kandydaturom, które zgłoszono do konkursu, to nie ma wątpliwości, że Europejczycy wygrają właśnie dzięki postawie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Przewodniczący EKES-u Georges Dassis

Nowe publikacje

Broszura na temat Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego

Civil Society Prize brochure

EKES opublikował broszurę przedstawiającą pięć nagrodzonych projektów i ogólne informacje o Nagrodzie dla Społeczeństwa Obywatelskiego.

Broszurę tę można pobrać pod adresem: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

Wiadomości EKES-u

„Discovering hands” z Niemiec laureatem pierwszej kategorii Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego – edycja 2017

Discovering hands

Pozostałe nagrody zdobyły inicjatywy z Grecji, Belgii, Włoch i Hiszpanii

Nagrodę wysokości 14 000 EUR otrzymał niemiecki projekt Discovering hands, w ramach którego prowadzi się szkolenia dla niewidomych i niedowidzących kobiet w manualnym wykrywaniu wczesnych stadiów raka sutka, wykorzystując ich wyczulony zmysł dotyku. Pozostałe cztery inicjatywy z Grecji, Belgii, Włoch i Hiszpanii otrzymały nagrody po 9000 EUR.

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego – fakty i liczby

Ustanowioną w 2006 r. Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego przyznaje się za „wybitne osiągnięcia z zakresu inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego”. Co roku obejmuje ona inny aspekt działalności EKES-u i mogą się o nią ubiegać wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej oraz osoby indywidualne.

Laureat konkursu Discovering Hands stwierdza, że nagroda EKES-u pomoże w otwarciu wielu nowych drzwi

Discovering hands

W związku z gotowością firmy do wejścia na rynki międzynarodowe dyrektor generalny Frank Hoffmann stwierdza, że nagroda zostanie wykorzystana do przeszkolenia nowych instruktorów.

REvive Greece: Jesteśmy teraz na tyle wiarygodni, by zyskać wsparcie sektora prywatnego i wywołać reakcję łańcuchową

Revive_1

Zdaniem dyrektora zarządzającego REvive Greece Theodora Dimakarakosa połączenie działalności charytatywnej z usługami zaspokajającymi potrzeby przedsiębiorstw ICT i zapotrzebowanie rynku na umiejętności informatyczne pomoże jego firmie uzyskać trwały i skalowalny charakter.

DUO for a JOB: Najwyższy czas, żeby pozwolić wszystkim znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie poprzez pracę

Duo for a job_1

W europejskich miastach nadal istnieją ogromne różnice w dostępie do rynku pracy między osobami wywodzącymi się ze środowisk migracyjnych a ludnością lokalną, twierdzi koordynatorka ds. komunikacji i pozyskiwania funduszy w belgijskiej organizacji DUO for a JOB Emmanuelle Ghislain, dodając, że nagroda zostanie przeznaczona na uruchomienie nowej filii w Paryżu.

Nagroda dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego otworzy nam drogę do Europy – twierdzą przedstawiciele Progetto Quid

Progetto Quid_1

To przedsiębiorstwo gospodarki społecznej z Werony zamierza wykorzystać Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego do zakupu nowocześniejszych maszyn, zatrudnienia większej liczby osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, rozwinięcia bardziej zaawansowanych umiejętności i rozszerzenia działalności poza Włochy. Giulia Houston, odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne, twierdzi, że kluczem do sukcesu jest możliwość oparcia się na silnej sieci lokalnej.

Laundry ID: Innowacje muszą wynikać z rzeczywistych potrzeb osób niesamodzielnych

Laundry ID_1

Hiszpański Instytut „Robotyka z myślą o niepełnosprawności” (IRD), który zainaugurował projekt Laundry ID, ma nadzieję, że dzięki tej nagrodzie osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie będą mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw robotyki i technologii wspierających, tak aby móc aktywnie uczestniczyć w rynku pracy.