Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

EESC President Georges Dassis

Praėjus beveik dešimtmečiui nuo ekonomikos ir finansų krizės pradžios ir nepaisant teigiamų pokyčių kelete valstybių narių, ES vis dar kovoja su dideliu nedarbo lygiu. Nors pastaruoju metu padėtis šiek tiek pagerėjo, 2016 m. 8,6 proc. aktyvių gyventojų – beveik 21 mln. žmonių – nedirbo. 

 

Kai kurioms nedarbo formoms būtina teikti pirmenybę. Ilgalaikiai bedarbiai sudaro beveik 50 proc. visų bedarbių, o tai lemia įgūdžių praradimą, silpnesnį ryšį su darbo rinka ir didesnę socialinės atskirties riziką. Jaunimo nedarbas – dar viena aktuali problema – 2016 m. siekė 19 proc. Moterys, visų pirma motinos ir kiti priežiūros pareigų turintys asmenys, yra nepakankamai atstovaujamos darbo rinkoje.

 

Žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius ES nuo 116 mln. 2008 m. padidėjo iki 118 mln. 2016 m. Nedarbas yra viena svarbiausių priežasčių, nes darbas paprastai suteikia žmonėms galimybę visapusiškai dalyvauti visuomenėje, kurti socialinius tinklus ir realizuoti save. Neturime pamiršti ir mūsų pastangų valdyti migraciją.

 

Tos sritys, kuriose ieškome galimybių, siekiame technologinės plėtros, demografinių pokyčių, globalizacijos ir naujų gamybos modelių, skatina socialinį dempingą, darbo jėgos išnaudojimą, atsirandančią solidarumui priešišką ideologiją ir menkina Europos socialinio modelio laimėjimus. Prarandamos geros, pastovios, visos darbo dienos darbo vietos, kurios turi būti pakeistos įvairių rūšių darbu, kuris yra neteisėtas, be garantijų arba taip prastai apmokamas, kad nesuteikia jokios galimybės išbristi iš skurdo. Deja, sąvokos „skurstantys dirbantieji“ negalime ignoruoti Europoje.

 

Atsižvelgdamas į tai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 2017 m. pilietinės visuomenės premiją skiria projektams, kurie propaguoja kokybiškas darbo vietas ir verslumą. Projektuose dėmesys skiriamas jaunimui, migrantams ir kitiems asmenims, kuriems sunku patekti į darbo rinką.

 

Man tenka didelė garbė ir malonumas įteikti šį apdovanojimą nugalėtojams. Pasinaudodamas šia proga norėčiau juos pasveikinti ir kartu nuoširdžiai padėkoti visiems asmenims ir pilietinės visuomenės organizacijoms, kurių sunkus darbas ir nuolatinis siekis gerinti žmonių gyvenimą yra pavyzdys mums visiems. Tik penki projektai šiais metais buvo paskelbti nugalėtojais, tačiau, turint omenyje daugybę gautų puikių pasiūlymų, Europos visuomenė laimi įtraukdama į veiklą pilietinę visuomenę.

 

EESRK pirmininkas Georges Dassis

Nauji leidiniai

Pilietinės visuomenės premijai skirta brošiūra

Civil Society Prize brochure

EESRK išleido brošiūrą, skirtą penkiems geriausiems projektams, kurioje taip pat pateikiama bendra informacija apie Pilietinės visuomenės premiją.

Ją galima atsisiųsti adresu http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-06-17-355-en-n.pdf.

EESRK naujienos

EESRK pilietinės visuomenės premija. Faktai ir skaičiai

Pilietinės visuomenės premija buvo įsteigta 2006 m. ir yra skiriama „už sėkmingiausias pilietinės visuomenės iniciatyvas“. Šiame konkurse, kuriame gali dalyvauti visos oficialiai Europos Sąjungoje įregistruotos pilietinės visuomenės organizacijos ir pavieniai asmenys, kasmet akcentuojamas vis kitas EESRK veiklos aspektas.

„EESRK premija padės atverti daug naujų galimybių“, – teigia pirmosios premijos laureatas „Discovering Hands“

Discovering hands

Tarptautiniu mastu ketinančios veikti įmonės vykdomasis direktorius Frank Hoffmann teigia, kad premija bus panaudota naujiems instruktoriams apmokyti.

„REvive Greece“: Šis apdovanojimas leis mums kaip patikimiems partneriams sulaukti privačiojo sektoriaus paramos ir pradėti grandininę reakciją

Revive_1

Pasak vykdomojo direktoriaus Dimakarakos Theodore, labdaros susiejimas su paslauga, tenkinančia IRT įmonių poreikius ir IT įgūdžių paklausą rinkoje, padės „REvive Greece“ tapti tvaria ir pajėgia plėstis organizacija.

Iniciatyva „DUO for a JOB“. Atėjo laikas imtis veiksmų, kad darbo pagalba kiekvienas surastų savo vietą mūsų visuomenėje

Duo for a job_1

„Europos miestuose migrantų kilmės asmenys ir vietos gyventojai vis dar turi labai skirtingas galimybes patekti į darbo rinką“, – teigia Belgijos iniciatyvos „DUO for a JOB“ komunikacijos ir lėšų telkimo koordinatorė Emmanuelle Ghislain ir informuoja, kad premijos pinigai prisidės prie naujo filialo atidarymo Paryžiuje.

„Pilietinės visuomenės premija padės mums užkariauti Europą“, – teigia „Progetto Quid“

Progetto Quid_1

Veronoje įsikūrusi socialinės ekonomikos įmonė ketina panaudoti pilietinės visuomenės premiją pažangesnei įrangai įsigyti, įdarbinti daugiau palankių sąlygų neturinčių asmenų, įgyti geresnių įgūdžių ir plėsti savo verslą už Italijos ribų. Už institucinius ryšius atsakinga įmonės atstovė Giulia Houston teigia, kad sėkmę lemia gebėjimas pasikliauti stipriais vietos tinklais.

„Laundry ID“. Inovacijos turi kilti iš realių išlaikomų asmenų poreikių

Laundry ID_1

Ispanijos išlaikomiems asmenims skirtos robotikos institutas, kuris pradėjo įgyvendinti projektą „Laundry ID“, tikisi, jog premija padės užtikrinti, kad robotika ir kompensacinė technika teiktų kuo didesnę naudą neįgaliesiems ir sudarytų jiems galimybę siekti karjeros bei aktyviai dalyvauti darbo rinkoje.