Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

EESC President Georges Dassis

Gandrīz desmit gadus pēc ekonomikas un finanšu krīzes sākuma, neraugoties uz pozitīvām iezīmēm vairākās dalībvalstīs, ES joprojām ir augsts bezdarba līmenis. Lai arī pēdējā laikā vērojami uzlabojumi, 2016. gadā 8,6 % ekonomiski aktīvo iedzīvotāju — gandrīz 21 miljons cilvēku — bija bez darba. 

 

Prioritāra uzmanība jāpievērš vairākiem bezdarba veidiem. Ilgtermiņa bezdarbs attiecināms uz gandrīz 50 % no kopējā bezdarba īpatsvara, un tas noved pie prasmju zuduma, samazina saikni ar darba tirgu un rada lielāku sociālās atstumtības risku. Vēl viena steidzami risināma problēma ir jauniešu bezdarbs, kas 2016. gadā veidoja vairāk nekā 19 % no kopējā bezdarba īpatsvara. Sievietes — it īpaši mātes un citas sievietes, kuras uzņēmušās aprūpes pienākumus, — joprojām ir nepietiekami pārstāvētas darba tirgū.

 

Nabadzības riskam vai sociālajai atstumtībai pakļauto iedzīvotāju skaits ES ir pieaudzis no 116 miljoniem 2008. gadā līdz gandrīz 118 miljoniem 2016. gadā. Viens no galvenajiem tā cēloņiem ir bezdarbs, jo darbs parasti dod cilvēkiem iespēju pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē, veidot sabiedriskos sakarus un pilnībā izmantot savu potenciālu. Šī problēma ir jāskata kopā ar mūsu centieniem pārvaldīt situāciju migrācijas jomā.

 

Tā vietā, lai dotu mums iespējas, tehnoloģiju attīstībai, demogrāfiskajām pārmaiņām, globalizācijai un jauniem ražošanas modeļiem ir tendence veicināt sociālo dempingu, darbaspēka ekspluatāciju, tādu ideoloģiju parādīšanos, kas noraida solidaritāti, un Eiropas sociālā modeļa radīto ieguvumu samazināšanu. Labu, stabilu, pilnas slodzes darbvietu skaits samazinās, un tās jāaizstāj ar dažādiem darba veidiem, kas ir neregulāri, nestabili vai tik slikti apmaksāti, ka pat nedod iespēju izkļūt no nabadzības. Diemžēl nabadzīgie darba ņēmēji ir jēdziens, ko mēs Eiropā nevaram ignorēt.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai tiek piešķirta projektiem, kas sekmē kvalitatīvu darbvietu un uzņēmējdarbības veidošanu. Šajos projektos galvenā uzmanība tiek pievērsta jauniešiem, migrantiem un citiem indivīdiem, kam ir grūtības iesaistīties darba tirgū.

 

Man ir liels prieks un pagodinājums pasniegt uzvarētājiem šo balvu. Vēlos izmantot šo izdevību, lai viņus apsveiktu, kā arī apliecinātu pelnītu cieņu visiem tiem cilvēkiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuru smagais darbs un apņemšanās uzlabot cilvēku dzīvi ir paraugs mums visiem. Šogad bija tikai pieci balvas ieguvēji, taču, ņemot vērā daudzos lieliskos priekšlikumus, ko mēs saņēmām, jāatzīst, ka Eiropas sabiedrība ir ieguvēja, pateicoties pilsoniskās sabiedrības pašaizliedzīgajam darbam.

 

EESK priekšsēdētājs Georges Dassis

Jaunas publikācijas

Brošūra “Balva pilsoniskajai sabiedrībai”

Civil Society Prize brochure

EESK ir publicējusi brošūru, kurā iekļauta informācija par pieciem balvu ieguvušajiem projektiem, kā arī vispārīga informācija par balvu pilsoniskajai sabiedrībai.

Brošūru var lejupielādēt: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-06-17-355-en-n.pdf

EESK jaunumi

EESK 2017. gada galveno balvu pilsoniskajai sabiedrībai iegūst Vācijas projekts “Discovering hands”

Discovering hands

Pārējās balvas piešķirtas Grieķijas, Beļģijas, Itālijas un Spānijas iniciatīvām

Vācijas projekts Discovering hands, kurā neredzīgas sievietes un sievietes ar redzes traucējumiem tiek apmācītas izmantot savu ļoti attīstīto tausti, lai palīdzētu laikus atklāt krūts vēzi, balvā ieguva 14 000 EUR. Četrām pārējām iniciatīvām no Grieķijas, Beļģijas, Itālijas un Spānijas katrai piešķirti 9000 EUR.

EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai — fakti un skaitļi

Pilsoniskajai sabiedrībai paredzēto balvu, kas iedibināta 2006. gadā, piešķir izcilām pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām. Katru gadu balva ir saistīta ar citu EESK darbības aspektu, un uz to var pretendēt visas Eiropas Savienībā reģistrētās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī privātpersonas.

EESK balva palīdzēs atvērt daudzas jaunas durvis: tā uzskata galvenās balvas ieguvējs uzņēmums “Discovering hands”

Discovering hands

Tā kā uzņēmums iecerējis sākt darbību arī starptautiski, tā izpilddirektors Frank Hoffmann informē, ka balva tiks izmantota jaunu instruktoru apmācībai.

“Tagad mēs esam ieguvuši uzticību, kas mums ļaus piesaistīt privātā sektora atbalstu un izraisīt ķēdes reakciju,” saka “REvive Greece”

Revive_1

“Labdarības apvienošana ar pakalpojumu, kas atbilst IKT uzņēmumu vajadzībām un tirgus pieprasījumam pēc IT prasmēm, palīdzēs uzņēmumam “REvive Greece” kļūt gan ilgtspējīgam, gan elastīgam,” norāda direktors Theodore Dimakarakos.

Projekts “DUO for a JOB”: ir pēdējais laiks rīkoties, lai ikviens, pateicoties darbam, spēj atrast savu patieso vietu sabiedrībā

Duo for a job_1

“Runājot par piekļuvi darba tirgum, Eiropas pilsētās joprojām ir dziļa plaisa starp cilvēkiem no migrantu vides un vietējiem iedzīvotājiem,” atzīst Beļģijā izveidotā projekta “DUO for a JOB” komunikācijas un finansējuma piesaistes koordinatore Emmanuelle Ghislain, paziņojot, ka balvā piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti, lai atvērtu jaunu filiāli Parīzē.

Balva pilsoniskajai sabiedrībai būs mūsu atspēriena punkts uz Eiropu — saka “Progetto Quid”

Progetto Quid_1

Veronā bāzētais sociālās ekonomikas uzņēmums plāno izmantot saņemto balvu pilsoniskajai sabiedrībai, lai iepirktu sarežģītākas iekārtas, pieņemtu darbā vairāk nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku, attīstītu augstāka līmeņa prasmes un izvērstu darbību aiz Itālijas robežām. Giulia Houston, kas atbild par institucionālajām attiecībām, norāda, ka panākumu atslēga ir spēja paļauties uz spēcīgiem vietējiem tīkliem.

Laundry ID: Inovācijai jāizriet no apgādājamo personu reālajām vajadzībām

Laundry ID_1

Spānijas Robotikas institūts personām ar funkcionālām atkarībām (IRD), kurš uzsāka projektu “Laundry ID”, pauž cerību, ka saņemtā balva palīdzēs nodrošināt, ka cilvēki ar invaliditāti un viņu aprūpētāji maksimāli var izmantot to, ko piedāvā robotika un tehniskie palīglīdzekļi, lai aktīvi iesaistītos darba tirgū.