Tinklalaidės „Vietos požiūris“ trečiojo sezono 22 epizodas „COP27: iššūkiai ir lūkesčiai organizuotos pilietinės visuomenės požiūriu“

Paryžiaus klimato susitarimą pasirašiusių valstybių derybininkai renkasi Egipte aptarti pažangą, pasiektą sprendžiant neatidėliotiną visuotinio atšilimo problemą. Kokie lūkesčiai ir būgštavimai siejami su COP27? Koks vaidmuo tenka organizuotai pilietinei visuomenei ir ar derybose jai skiriama pakankamai dėmesio?

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mūsų prioritetai

Mieli skaitytojai,

Rusija pradėjo karą Ukrainoje prieš beveik dešimt mėnesių ir raketos vis dar sprogdina Ukrainos miestus kiekvieną dieną. Pastarieji įvykiai, įskaitant mirtiną incidentą ES teritorijoje, mums priminė apie nuolatinę grėsmę saugumui ir karo pasekmes. Šiomis aplinkybėmis akivaizdu, kokie turėtų būti mūsų bendri ES prioritetai ateinančiais mėnesiais.

Įsidėmėtinos datos

2022 m. gruodžio 14–15 d., Briuselis

EESRK plenarinė sesija

2022 m. gruodžio 21 d., Briuselis

ES ekonomikos kryptis

2023 m. vasario 27–28 d., Briuselis

2023 m. Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferencija

 

Tiesiai prie reikalo!

Savo skiltyje „Tiesiai prie reikalo!“ EESRK narių prašome nurodyti jų manymu svarbius nuomonės ar iniciatyvos aspektus. Šį kartą kreipėmės į informacinio pranešimo, kuriame keliamas vienodo požiūrio į jaunimą darbo rinkoje klausimas, autorių Michael McLoughlin.

Michael McLoughlin: Vienodas požiūris į jaunimą darbo rinkoje

2022-ieji – Europos jaunimo metai – artėja prie pabaigos. EESRK vienodoms jaunimo galimybėms darbo rinkoje skirtame pranešime pasisako už prasmingais politikos pokyčiais ir jaunimo dalyvavimu grindžiamą požiūrį siekiant užtikrinti, kad Jaunimo metai neapsiribotų vien komunikacijos veikla.

Įsivaizduokime Ukrainą...

Šio numerio skiltyje „Įsivaizduokime Ukrainą“ pristatome 2021 m. rugpjūčio mėn. darytą Antonovskio tilto nuotrauką, kurią išrinko Ukrainos žurnalistė, literatūros kritikė ir eseistė Tetyana Ogarkova. Apie šią nuotrauką ji prisiminė praėjus metams, kai 2022 m. lapkričio 11 d. šis tiltas buvo sugriautas ir kai paskutiniai Rusijos kariai pasitraukė iš Chersono.

„Klausimas ...“

„Klausiame ...“

Šioje rubrikoje skelbiame EESRK narių komentarus viešosiose diskusijose plačiai aptariamais ir žmonėms itin aktualiais klausimais. Šį kartą kalbėjomės su trimis EESRK delegacijos nariais, dalyvavusiais 2022 m. lapkričio 6–18 d. Egipte vykusiame COP 27 aukščiausiojo lygio susitikime klimato kaitos klausimais. Sandra Parthie, Isabel Cano Aguilar ir Neža Repanšek atsakė į šiuos klausimus: Ar Egipte vykusi COP 27 pateisino jūsų lūkesčius, siejamus su visuotinio atšilimo mažinimu ir planetos išsaugojimu? Jūsų nuomone, tokie svarbūs renginiai įkvepia ar nuvilia? Koks per COP 27 matytas vaizdas išliks jūsų atmintyje?

Sandra Parthie: COP27 – daug derėjimosi, mažai darbų

Šiais metais Egipte įvyko svarbus Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP27) metinis renginys, kurio metu vyko derybos dėl klimato. Pasiekta keletas rekordų: vienas jų – dalyvių skaičiaus rekordas. Sugrįžus įprastai padėčiai po dvejų COVID-19 metų ir viešų susitikimų apribojimų, į konferenciją atvyko beveik 35 000 dalyvių

Isabel Caño: COP27 – Įgyvendinti kartu

Į šią šalių konferenciją atvykau jausdama, kad reikia skubiai veikti, kad laiko turime nedaug. COP27 buvo lemiamos reikšmės turinti šalių konferencija, kurioje turėjo būti nuspręsta pereiti nuo plataus užmojo tikslų prie veiksmų, t. y. tai turėjo būti įgyvendinimui skirta COP.

Tikrovė – nesikeičia ir kiekvieną akimirką primena mums apie visuotinį atšilimą ir akivaizdžiai parodo mūsų pačių neveiklumą klimato srityje.

Neža Repanšek: Kartu galime sugriauti baimės sienas

Kai įėjau į COP27 registracijos salę Šarm aš Šeiche, buvau visiškai priblokšta. Priblokšta žmonių, renginių, įvairovės ir šurmulio. Ar galite įsivaizduoti tūkstančius vienu metu kalbančių, tačiau vienas kito neklausančių žmonių? Tai sunku nupasakoti žodžiais.

Atspėkite, kas pas mus svečiuojasi...

Netikėtas svečias

Kiekvieną mėnesį rubrikoje „Netikėtas svečias“ kviečiame susipažinti su žinoma asmenybe savo darbais ir atsidavimu įkvepiančia kitus. Šių žmonių drąsa, tvirtas charakteris ir ryžtas imtis veiksmų yra puikus pavyzdys, o jų narsa – verta visų mūsų pagarbos.

Tikhon Dzyadko: Rusijos propaganda karo nusikaltėlių veidu

Trumpas, bet įžvalgus interviu su netikėtu svečiu Tikhonu Dzyadko

EESRK naujienos

#COP27: Europos pilietinė visuomenė ragina ES institucijas ir valstybes nares didinti klimato srities užmojus

Likus keletui dienų iki Šarm aš Šeiche rengiamos 27-osios UNFCCC šalių konferencijos COP 27, EESRK priėmė rezoliuciją „Kartu kovoti su egzistencine grėsme. Socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė už plataus užmojo klimato politikos veiksmų įgyvendinimą“. Europos organizuota pilietinė visuomenė pasiuntė aiškią žinią: mums reikia, kad ES institucijos ir valstybės narės toliau rodytų lyderystę ir didintų užmojus klimato srityje, nepaisant kitų pasaulio regionų elgsenos.

Nauju bendradarbiavimo su Europos Komisija susitarimu sustiprintas EESRK atliekamas strateginio partnerio vaidmuo

EESRK ir Komisija pasirašė naują bendradarbiavimo protokolą, kuriuo toliau įtvirtinamas ir stiprinamas šių dviejų organizacijų politinis ir teisėkūros srityje vykdomas bendradarbiavimas taip pat jų bendros pastangos skleisti informaciją apie Europą. Protokolu taip pat sustiprinama Komiteto strateginė funkcija ES institucijų atžvilgiu ir jo vaidmuo propaguojant Europos integracijos ir dalyvaujamosios demokratijos vertybes.

EESRK siūlo daugiau priemonių užkirsti kelią piktnaudžiaujamojo pobūdžio ieškiniams prieš žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus

Nuomonėje „Žurnalistams ir teisių gynėjams apsaugoti nuo piktnaudžiavimo bylinėjimusi skirta iniciatyva“ EESRK pritarė Komisijos pasiūlymui apsaugoti žmones nuo strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo (SLAPP). Tai apima žurnalistus ir teisių gynėjus, kurie yra svarbūs diskusijų opiais klausimais dalyviai.

Energetikos krizės sprendimas: organizuota pilietinė visuomenė ragina laikytis realistiško ir pragmatiško požiūrio į energetikos pertvarką

EESRK yra įsipareigojęs ir pasiryžęs siekti ES energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir ragina ES politikos formuotojus kovoti su ištisus dešimtmečius trukusios energetinės priklausomybės pasekmėmis.

EESRK ragina teikti daugiau sveikatos priežiūros, būsto ir finansinės paramos šeimos narius prižiūrintiems asmenims

ES ir valstybės narės turi įgyvendinti priemones, kurios pagerintų asmenų, teikiančių ilgalaikę priežiūrą neįgaliems, lėtinėmis ar degeneracinėmis ligomis sergantiems giminaičiams, gyvenimą, kaip EESRK išdėstė spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje savo iniciatyva „Šeimos narių, prižiūrinčių neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus asmenis, vaidmuo“.

EESRK imasi veiksmų padėti moterims darbo rinkoje ar pradedant verslą

Europos Parlamento rengiamai Lyčių lygybės savaitei pažymėti EESRK priėmė dvi nuomones, kuriose pateikia rekomendacijų dėl moterų įgalėjimo skatinimo ir šeimos narius prižiūrinčių asmenų rėmimo. Komitetas taip pat parėmė Parlamento iniciatyvą renginių ciklą skirti lyčių aspekto integravimo ir sąryšingumo klausimams.

EESRK ragina parengti tvarią augalinių baltymų ir augalinių aliejų strategiją

Nuomonėje savo iniciatyva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pabrėžia daugelį ES žaliosios strategijos, kuria siekiama plėsti augalinių baltymų ir augalinių aliejų gamybą, privalumų ir siūlo šios strategijos apmatus. Šie privalumai be kita ko apima ES priklausomybės nuo importo mažinimą ir indėlį į kaimo vietovių plėtrą.

EESRK pabrėžia, kad reikia parengti ES kultūros diplomatijos veiksmų planą

Naujame EESRK pranešime teigiama, kad ES turėtų parengti išsamų daugiametį strateginį veiksmų planą, kuris padėtų išnaudoti visą kultūros diplomatijos potencialą.

 

Judumą reikėtų pripažinti asmens teise

Spalio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje savo iniciatyva Komitetas paragino pripažinti judumą asmenine teisę ir viešąją gėrybę, kuri turi būti prieinama visiems.

EESRK ragina užtikrinti didesnį ES savarankiškumą energetikos, maisto, vandens ir žaliavų srityse, kad būtų galima geriau reaguoti į ekstremaliąsias situacijas

EESRK ragina Komisiją ir valstybes nares parengti ES pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms gerinimo planą. Šiuo planu visų pirma turėtų būti padidintas ES suverenumas energijos gamybos, maisto ir vandens gamybos ir žaliavų gavybos srityse.

Skaitmeninių inovacijų centrai padeda MVĮ siekti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) rekomenduoja stiprinti skaitmeninių inovacijų centrus, kad pereinant prie tvarios ateities būtų padidinti ES inovacijų pajėgumai. Skaitmeninių inovacijų centrai mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) suteikia vertingą infrastruktūrą, be kurios šioms įmonėms būtų sunkiau siekti dvejopos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos. 

ES reikia bendro atsako į sisteminius sukrėtimus, nekeliant pavojaus jos aplinkosaugos tikslams ir nepaliekant nuošalyje žmonių

Dviejose naujai priimtose nuomonėse EESRK pateikia atnaujintą poziciją dėl Komisijos 2022 m. metinės tvaraus augimo apžvalgos, kurioje išdėstyti būsimi ES ekonominės ir užimtumo politikos prioritetai, taip pat dėl rekomendacijų dėl euro zonos ekonominės politikos 2022 m. EESRK ragina laikytis subalansuoto požiūrio, kuris nepakenktų ES socialiniams ir aplinkosaugos tikslams.

Plėtra, komunikacija ir energetika – svarbiausi EESRK seminaro „Priartinti ES“, kuriame nagrinėtas karo Ukrainoje poveikis ES, darbotvarkės klausimai

Image
Galia Ackerman

Rusijos agresijos sukelti milžiniški iššūkiai Europai – tai EESRK pilietinės visuomenės komunikacijos specialistams skirto metinio seminaro Geopolitiniai neramumai Europos kaimynystėje – pilietinės visuomenės perspektyva, vykusio 2022 m. spalio 24–25 d. Zagrebe, Kroatijoje, tema.

Grupių naujienos

Seminaras „ES ekonominės migracijos politika. Patenkinti darbo rinkos ir įgūdžių poreikius“, dalyvaujant Europos Komisijos narei Ylvai Johansson

parengė EESRK Darbdavių grupė

Darbdaviai mano, kad ekonominei migracijai turėtų būti skiriama daugiau dėmesio bendrame ES politikos priemonių rinkinyje, kuriuo siekiama Europos įmonėms užtikrinti įgūdžius ir darbuotojus, kurių reikia jų konkurencingumui, našumui ir inovatyvumui. Ekonominė migracija kaip ES politinis atsakas siekiant pagerinti kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą vyksta mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui, stagnuojant judumui ES viduje ir daugelyje sektorių išryškėjus didelei įgūdžių neatitikčiai bei darbo jėgos trūkumui.

 

Demokratijos darbo vietoje stiprinimas

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Šio mėnesio pradžioje Darbuotojų grupė surengė posėdį, norėdama apsvarstyti profesinių sąjungų judėjimui labai rūpimą klausimą – demokratija darbo vietoje. Labai svarbu, kad darbuotojai ir jų atstovai būtų informuojami ir su jais būtų konsultuojamasi įmonėje priimant sprendimus. Konsultacijos padeda užtikrinti geresnį darbuotojų darbo užmokestį ir sąlygas, o tai savo ruožtu didina našumą ir darbo jėgos dalyvavimą. Iš tiesų, įmonių, kurios remia demokratiją darbo vietoje, rezultatai daug geresni ir jos yra novatoriškesnės. Vykstanti žalioji ir skaitmeninė pertvarka parodė, kad reikia skubiai sukurti tvirtą teisės aktų sistemą, kuria būtų remiama demokratija darbo vietoje.

Be pilietinės visuomenės dalyvavimo nebus teisingo perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenės

EESRK Pilietinės visuomenės organizacijų grupė

2022 m. spalio mėn. Ostravos mieste, buvusiame anglių kasybos ar plieno gamybos pramoniniame komplekse „Dolni Vitkovice“ įvyko konferencija, subūrusi akademinės bendruomenės, vietos pilietinės visuomenės organizacijų, vietos ir regionų valdžios institucijų atstovus ir EESRK narius. Konferenciją „Kurkime naują, socialiai teisingos pertvarkos siekiantį Moravijos-Silezijos regioną“ organizavo EESRK Pilietinės visuomenės organizacijų grupė pagal ES Tarybai pirmininkaujančios Čekijos programą. Renginyje dalyvavo Čekijos aplinkos ministrė Anna Hubáčková, buvęs Europos Komisijos narys Vladimír Špidla ir EESRK pirmininkė Christa Schweng.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Jaunimo demokratijos dialogai vyks 2023 m. kovo mėn.

EESRK ruošiasi kasmetiniam renginiui „Tavo Europa, tavo balsas!“, kuriame moksleiviai iš visos Europos galės pasisakyti apie savo aktyvų pilietiškumą dalyvaujamojoje demokratijoje.

EESRK parodoje pagerbiamos neįgalios sportininkės

Minint Tarptautinę neįgaliųjų dieną (gruodžio 3 d.) EESRK pristato virtualią fotografijos parodą„Ar žinote šias sportininkes?