Prioriteiten van het voorzitterschap van Christa Schweng

This page is also available in

Een visie voor een sterker en veerkrachtiger Europa na COVID-19

De Europese Unie moet economisch gedijen, en in sociaal en ecologisch opzicht duurzaam zijn. Zij moet er met goede randvoorwaarden voor zorgen dat het hele maatschappelijk middenveld het goed heeft en kan leven in open, op waarden gebaseerde democratieën. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zal met name de actieve bijdrage van het maatschappelijk middenveld aan deze overkoepelende visie op Europa ondersteunen en beleidsmakers met waardevolle expertise terzijde staan, voor een meer participatief Europa en voor beleid dat effectiever is en beter aansluit bij de economische, sociale en maatschappelijke situatie ter plaatse.

Deze zittingsperiode zal in het teken staan van COVID-19 en helaas ook van onzekerheid en economische en sociale tegenspoed, met bedrijven die worstelen om het hoofd boven water te houden en werknemers die hun baan verliezen. Zonder een algemeen geaccepteerd vaccin zal ons "nieuwe normaal" blijven neerkomen op social distancing, het dragen van mondkapjes, hybride of op afstand vergaderen en van tijd tot tijd stilvallende bedrijfsactiviteiten.

In de huidige context moeten we meer dan ooit onze krachten bundelen, een visie ontwikkelen op een nieuw Europa na COVID-19 en ons uiterste best doen om een krachtige bijdrage te leveren aan het herstel en de toekomstige veerkracht van Europa. >Dit zal hand in hand gaan met het vormgeven van een meer verenigd, doeltreffend en hoog aangeschreven EESC.

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities