Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

С голямо удоволствие се обръщам към Вас в качеството ми на новоизбрания председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Бих искал да отправя най-добри пожелания към всички Вас и да изразя благодарността си за неоценимата ежедневна работа на организациите на гражданското общество за благото на нашите общества.

Нови публикации

Да отстояваме демокрацията, да подкрепяме Европа

В политическия манифест се акцентира върху приоритетите на председателя на ЕИСК Оливер Рьопке за неговия мандат 2023-2025 г., като се обръща внимание на основните идеи и инициативи, с които се цели да се допринесе за по-устойчив, по-приобщаващ и по-демократичен ЕС.

Щракнете тук, за да изтеглите копие от манифеста.

ВИДЕО: В каква посока трябва да върви ЕИСК през следващите няколко години?

Вижте видеоматериала, в който членовете и партньорите на ЕИСК представят своите очаквания във връзка с втората половина от мандата.

Новини от ЕИСК

Демокрацията е основният ориентир в програмата на новия председател на ЕИСК

Председателят се ангажира да превърне Европейския икономически и социален комитет в истинска опора на демократичния диалог и да отвори неговите врати за присъединяващите се към ЕС страни.

Членът от Румъния Аурел Лауренциу Плошчану е новият заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията

Г-н Плошчану, член на група „Работодатели“ на ЕИСК, е председател на Румънската асоциация на предприемачите в строителството (ARACO) и заместник-председател на Общия съюз на румънските индустриалци (UGIR).

Кшищоф Патер от Полша е новият заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за бюджета

Бившият полски министър на социалната политика и настоящ председател на Съюза на полското скаутско движение (ZHP) г-н Патер беше избран на тази длъжност на 26 април от Пленарната асамблея на ЕИСК, в който той е много активен член от 2006 г.

Кой кой е: новото ръководство на ЕИСК

Вж. по-долу новата организационна структура на ръководството на ЕИСК.

Обновяване на състава на ЕИСК в средата на мандата — какво означава това?

Смяна на цялото висше ръководство на ЕИСК за втората половина на мандата — от април 2023 г. до септември 2025 г.