Christa Schwengs ordförandeskapsprioriteringar

This page is also available in

En vision för ett starkare och mer motståndskraftigt Europa efter covid-19

Europeiska unionen ska uppnå ekonomiskt välstånd och vara socialt inkluderande och miljömässigt hållbar. Den ska erbjuda goda förutsättningar för hela det civila samhället att blomstra och leva i öppna, värdebaserade demokratier. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) kommer att fokusera på att stödja civilsamhällesaktörernas aktiva bidrag till denna övergripande vision för Europa och tillhandahålla värdefull sakkunskap för beslutsfattare, i syfte att skapa ett Europa som i större utsträckning präglas av deltagande och ta fram effektivare strategier som ligger mer i linje med de ekonomiska, samhälleliga och medborgerliga förutsättningarna på lokal nivå.

Denna mandatperiod kommer att präglas av covid-19 och, sorgligt nog, av osäkerhet och ekonomiska och sociala svårigheter, där företag kämpar för att överleva och arbetstagare förlorar jobben. Till dess att ett vaccin finns tillgängligt och blivit allmänt accepterat kommer det ”nya normalläget” att fortsätta att vara att hålla avstånd, använda munskydd, anordnasammanträden i hybridform eller på distans och hantera störningar i företagens verksamhet.

Nu mer än någonsin måste vi förena våra krafter, utveckla en framtidsvision om ett nytt Europa bortom covid-19 och göra vårt yttersta för att se till att vår kommitté bidrar på ett kraftfullt sätt till Europas återhämtning och framtida motståndskraft. Detta kommer att gå hand i hand med arbetet för att åter bygga upp ett EESK som är mer enat, effektivt och väl ansett.

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities