Priorytety Christy Schweng na czas jej przewodnictwa

This page is also available in

Wizja silniejszej i odporniejszej Europy po pandemii COVID-19

Unia Europejska powinna prosperować gospodarczo, sprzyjać włączeniu społecznemu i być zrównoważona pod względem środowiskowym. Powinna zapewniać całemu społeczeństwu obywatelskiemu dobre warunki do rozwoju i życia w otwartej, opartej na wartościach demokracji. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) skupi się na wspieraniu wnoszenia przez podmioty społeczeństwa obywatelskiego aktywnego wkładu w urzeczywistnienie tej nadrzędnej wizji Europy i na zapewnianiu decydentom cennej wiedzy fachowej z myślą o stworzeniu bardziej partycypacyjnej Europy i strategii politycznych, które są skuteczniejsze i lepiej dostosowane do gospodarczej, społecznej i obywatelskiej sytuacji w terenie.

Kadencja ta będzie naznaczona pandemią COVID-19 oraz, niestety, czasami niepewności oraz trudności gospodarczych i społecznych, w których przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie, a pracownicy tracą pracę. Zanim szczepionka stanie się dostępna i powszechnie akceptowana, naszą nową codziennością będzie ograniczenie kontaktów personalnych, noszenie maseczek, organizowanie posiedzeń hybrydowych lub zdalnych i przerwy w działalności gospodarczej.

W obecnej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek musimy połączyć siły, opracować wizję nowej Europy po pandemii COVID-19 i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że nasz Komitet wniesie znaczący wkład w odbudowę Europy i jej przyszłą odporność. Będzie to iść w parze z odnową EKES-u jako bardziej zjednoczonej, skutecznej i wysoko cenionej instytucji.

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities