Vietos požiūris – 2 dalis. Ar Europos piliečių iniciatyva yra demokratijos priemonė?

Minėdami 10-ąsias Lisabonos sutarties metines aptariame klausimą, ar Europos piliečių iniciatyva yra demokratinis laimėjimas? Kalbamės su vienu iš pirmosios sėkmingai įgyvendintos Europos piliečių iniciatyvos Right2Water pradininkų Pablo Sanchezu, EESRK nariu Antonio Longo, kuris aiškina, ką metams bėgant nuveikė EESRK, kad Europos piliečių iniciatyva taptų paprastesnė ir skaidresnė, ir prof. Alberto Alemanno, kuris bendrais bruožais apibūdina su Europos piliečių iniciatyva siejamas problemas ir siūlo iš esmės reformuoti piliečių dalyvavimą ES. (dm)

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

tai buvo visiška nesėkmė. COP 25 buvo praleista svarbi proga patvirtinti Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo taisyklių sąvadą ir taip padaryti pažangą išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo srityje, o tai parodė, kad pasiryžimas švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos padarinių ir finansuoti kovą su klimato kaita yra labai menkas.

Tikėtasi, kad derybos Madride duos aiškų signalą, kad vyriausybės yra pasirengusios padvigubinti savo pastangas įveikti klimato krizę. Tačiau, nepaisant mokslininkų skambinimo pavojaus varpais ir milijonų jaunų žmonių savaitinių streikų, didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį išmetančios šalys blokavo JT derybų pažangą.

Mūsų vaikų reikalavimai imtis skubių klimato apsaugos priemonių liko neišgirsti. Nusivylimas yra didelis, tačiau negalime pasiduoti: Europa turi imtis iniciatyvos ir būti kovos su klimato kaita ir darnaus vystymosi lydere.

Trumpai

Kroatijos pirmininkavimas ES Tarybai: pradedama daug naujų darbų ir duotas pažadas sustiprinti Europą

2020 m. sausio 1 d. ES vairą perima Kroatija. Ši 2013 m. į ES įstojusi šalis Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaus pirmą kartą.

Kroatija debiutuoja Europos arenoje tokiu laikotarpiu, kuris vargu ar gali būti dar įdomesnis.

Jis sutampa su naujojo ES institucinio ciklo pradžia ir naujos Komisijos, kuriai vadovauja Ursula von der Leyen, darbo pradžia; be to, šaliai teks vadovauti ES per patį paskutinį „Brexit’o“ etapą, nes JK rengiasi pasitraukti iš Europos Sąjungos po pirmųjų 30 Kroatijos pirmininkavimo dienų.

„Ne sudie, o iki pasimatymo“

Pokalbis su Jane Morrice,

grupės „Įvairovė Europa“ nare iš JK, buvusia žurnaliste, EESRK nare 2006–2020 m.

2020 m. „Tavo Europa, tavo balsas!“. EESRK surengs jaunimo aukščiausiojo lygio susitikimą klimato klausimais

Moksleiviai iš 33 visos Europos mokyklų 2020 m. kovo 19–20 d. atvyks į Briuselį dalyvauti šių metų renginyje „Tavo Europa, tavo balsas!“ (YEYS). Tai yra pagrindinis EESRK jaunimui skirtas renginys. Šį kartą renginys vyks pagal Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP) modelį.

EESRK renkasi „Instagram“!

Mes nusprendėme jaunesniems socialinio tinklo „Instagram“ vartotojams pristatyti EESRK iš kitokios perspektyvos. Šiuo tikslu pažvelgsime į Komiteto užkulisius, papasakosime apie mūsų narius, jų svajones ir pomėgius ir supažindinsime su mūsų darbu.

Sekite mus @eu_civilsociety, kad galėtumėte susipažinti su #InsideEESC!

www.eesc.europa.eu/instagram/

EESRK naujienos

Andrew Caruana Galizia: „Turime dirbti kartu, kad užtikrintume pagarbą Europos vertybėms“

EESRK gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje kalbėjo Maltos žurnalistės Daphne's Caruanos Galizios, kuri buvo nužudyta 2017 m., kai bandė pranešti apie vyriausybės korupciją, sūnus. Jis pasakė, kad Europos teisinės valstybės stebėsenos mechanizmas galėtų padėti apginti žurnalistiką nuo visų formų spaudimo.

„Afrikos ateitis yra Europos ateitis“, – tvirtina Luca Jahier

EESRK gruodžio mėn. plenarinės sesijos metu vykusioje diskusijoje dėl vystomojo bendradarbiavimo politikos pabrėžta, kaip svarbu gerinti ES ir Afrikos pilietinės visuomenės santykius, kad būtų galima pereiti nuo pagalbos vystymuisi prie partnerystės.

 

Mums reikia ES strategijos dėl socialinio ir įperkamo būsto

EESRK ragina vykdyti tvirtesnę ES būsto politiką ir 2019 m. gruodžio 4 d. Briuselyje surengtoje viešoje konferencijoje paprašė ES priimti skubias bendras priemones šioje srityje. Realus pernelyg išaugusių išlaidų būstui pavojus šiuo metu iškilęs ne tik nepalankiausioje padėtyje esantiems asmenims, bet ir vis didesnei likusių gyventojų daliai. Todėl Europos lygmens būsto politika neturi apsiriboti pagalba pažeidžiamiems ir skurstantiems asmenims – ja turi būti siekiama aukštesnio tikslo, t. y. suteikti įperkamą būstą visiems europiečiams.

EESRK sunerimęs dėl COP 25 rezultatų

Kaip ir anksčiau, EESRK dalyvavo 25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje, kuri šiais metais vyko Madride (Ispanija). Ji baigėsi 2019 m. gruodžio 15 d. Šalims, deja, nepavyko susitarti dėl daugelio lauktų rezultatų, įskaitant taisykles dėl pasaulinės prekybos taršos leidimais sistemos sukūrimo ir naujų lėšų nukreipimo į klimato kaitos paveiktas šalis.

Darnus vystymasis: EESRK siūlo priemonių privačiojo sektoriaus indėliui padidinti

Norint pasiekti darnaus vystymosi tikslus (DVT) reikia daugiau nei politinio įsipareigojimo. Dabartiniams visuomenės uždaviniams išspręsti būtinos didesnės investicijos, ypač iš privačiojo sektoriaus.

EESRK primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad naujoji strategija dėl neįgaliųjų teisių būtų gerokai platesnio užmojo

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę savo iniciatyva, kurioje išdėstė savo rekomendacijas dėl ES darbotvarkės dėl neįgaliųjų teisių ateinantį dešimtmetį. Jis ragina Europos Komisiją atsižvelgti į šias rekomendacijas rengiant strategiją, kuri turės poveikio daugiau kaip šimtui milijonų Europoje gyvenančių neįgaliųjų.

Skaitmeninimas – didelis iššūkis Viduržemio jūros regiono MVĮ

Gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtame informaciniame pranešime EESRK pabrėžė, kad reikia remti MVĮ skaitmeninę transformaciją konkretiems skirtingų įmonių poreikiams pritaikytomis priemonėmis.

Socialinė ekonomika gali būti ekonomikos modelis sprendžiant klimato ir socialinės krizės problemą

Tokia žinia Europos institucijoms buvo perduota socialinės ekonomikos subjektų susitikime Strasbūre, 2019 m. Europos socialinės ekonomikos sostinėje, kur buvo minima 4-oji Europos socialinės ekonomikos įmonių diena, kaip tik tuo metu, kai Europos Parlamentas suteikė veiksmų laisvę naujajai Ursulos von der Leyen komandai.

Laikas sustiprinti baudžiamąją teisę aplinkosaugos srityje

EESRK laikosi nuomonės, kad siekiant Europos Sąjungoje užtikrinti pačio aukščiausio lygio aplinkos apsaugą būtina veiksmingiau įgyvendinti Nusikaltimų aplinkai direktyvą. Svarbiausia priežastis, dėl kurios 2008 m. buvo priimta ši Nusikaltimų aplinkai direktyva, – siekis užtikrinti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias sankcijas visose ES šalyse.

Tvirtas Europos produktų ir paslaugų prekės ženklas Europos konkurencingumui stiprinti

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nuomone, artimiausiais metais Europos produktams ir paslaugoms atsivers naujų perspektyvų ir kils naujų iššūkių. EESRK tvirtina, kad novatoriškų, itin specializuotų produktų, pasižyminčių plačiai pripažintomis ir patvirtintomis esminėmis savybėmis, tiekimas ir tokių pat paslaugų teikimas gali paskatinti Europos konkurencingumą.

Grupių naujienos

Europos ateitis. Laukiantys iššūkiai

parengė EESRK Darbdavių grupė

Gruodžio 3 d. Maltoje įvykusiame seminare „Europos ateitis. Laukiantys iššūkiai“ buvo aptarti būsimi iššūkiai, susiję su globalizacija, skaitmeninimu, klimato kaita, „Brexit’u“ ir kitais klausimais. Konferenciją organizavo EESRK Darbdavių grupė kartu su Maltos prekybos, verslo ir pramonės rūmais.

Socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas: minimalūs nedarbo draudimo standartai

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Europos darbo rinkų artimiausioje ateityje laukia dideli sukrėtimai, pirmiausia dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui, globalizuotos ir skaitmeninės ekonomikos. Europa į šiuos pokyčius galėtų reaguoti nacionalinėms nedarbo draudimo sistemoms nustatydama minimalius standartus, kurie būtų veiksminga ir pragmatiška priemonė socialinei konvergencijai ES pasiekti. Šis pasiūlymas paremtas tuo, kad teisingo finansinės paramos dydžio užtikrinimas derinamas su pakankamu teisės gauti išmokas laikotarpiu kuo didesniam darbuotojų skaičiui ES.

Grupė „Įvairovė Europa“ aptaria Europos darbotvarkę iki 2025 m.

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

2019 m. gruodžio 6 d. grupė „Įvairovė Europa“ surengė teminę diskusiją su aukšto lygio Europos Komisijos pranešėjais dėl Europos darbotvarkės iki 2025 m. Naujos sudėties Europos Komisijai pradėjus kadenciją gruodžio 1 d. šis renginys suteikė galimybę pačiu laiku apžvelgti jos penkerių metų darbotvarkę ir jos atstovams pakomentuoti spalio mėn. Komiteto plenarinėje sesijoje priimtą EESRK rezoliuciją dėl Komisijos 2020 m. darbo programos.