Pohled z místní perspektivy, část druhá: Je evropská občanská iniciativa nástrojem demokracie?

U příležitosti oslav 10. výročí Lisabonské smlouvy diskutujeme o tom, zda lze evropskou občanskou iniciativu považovat za úspěch demokracie. S námi tu jsou Pablo Sanchez, jeden z těch, kteří jako první úspěšně prosadili evropskou občanskou iniciativu nazvanou „Right2Water“ (Právo na vodu), dále člen EHSV Antonio Longo, který vysvětlí, jakým způsobem EHSV v uplynulých letech napomohl ke zjednodušení a větší transparentnosti evropských občanských iniciativ, a prof. Alberto Alemanno, jenž popíše problematické body evropské občanské iniciativy a navrhne zásadní přepracování zapojení občanů v rámci EU. (dm)

Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

bylo to selhání na celé čáře. Konference COP25 ukázala jen vlažné odhodlání zmírnit klimatickou změnu, přizpůsobit se této změně a financovat řešení klimatické krize. Byla tím promarněna významná příležitost, aby se pokročilo v otázce souboru pravidel pro Pařížskou dohodu o snižování emisí.

Očekávalo se, že madridská jednání vyšlou jasný signál, že vlády jsou ochotny zdvojnásobit své úsilí o řešení krizové situace v oblasti klimatu. Navzdory poplašným signálům z vědeckých kruhů a každotýdenním protestům milionů mladých lidí po celém světě zablokovali hlavní producenti skleníkových plynů pokrok v rozhovorech na úrovni OSN.

Hlasy našich dětí volající po razantních opatřeních v oblasti klimatu nebyly vyslyšeny. Zklamání je značné, ale nesmíme se vzdát: Evropa se musí ujmout vedení a stát se průkopníkem opatření v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje.

Stručně

Chorvatské předsednictví: mnoho nových začátků a záměr posílit Evropu

1. ledna 2020 se Chorvatsko vůbec poprvé od svého vstupu do EU v roce 2013 ujalo předsednictví Rady Evropské unie.

Pro svůj debut na evropské scéně by si sotva mohlo vybrat napínavější okamžik.

Jeho předsednictví přichází v době, kdy začíná nový institucionální cyklus EU a funkce se ujala nová Komise pod vedením Ursuly von der Leyen. Navíc bude Chorvatsko bude stát v čele EU také během závěrečné fáze brexitu, neboť Spojené království je rozhodnuto vystoupit z Unie již po prvních třiceti dnech chorvatského předsednictví.

„Na shledanou“, ne „Sbohem“

Rozhovor s Jane Morrice ze Spojeného království, členkou skupiny Různorodá Evropa, bývalou novinářkou a členkou EHSV od roku 2006 do roku 2020

YEYS 2020 – v EHSV se uskuteční summit mládeže věnovaný klimatu

Ve dnech 19. a 20. března 2020 zavítají do Bruselu studenti z 33 škol z celé Evropy, aby se zúčastnili dalšího ročníku akce Vaše Evropa, váš názor (YEYS). Jde o stěžejní akci EHSV určenou mladým lidem. Letos bude mít podobu konference OSN o změně klimatu.

EHSV je na Instagramu!

Chceme mladším uživatelům Instagramu ukázat EHSV z jiného úhlu pohledu. Umožníme Vám pohled „do zákulisí“: představíme Vám naše členy, jejich ambice a záliby a naši práci.

Sledujte nás na @eu_civilsociety a na #InsideEESC!

www.eesc.europa.eu/instagram/

Novinky z EHSV

Andrew Caruana Galizia: „Musíme společně usilovat o to, aby bylo zaručeno dodržování evropských hodnot“

Syn maltské novinářky Daphne Caruana Galizia, která byla zavražděna v roce 2017, když psala o korupci v řadách vlády, vystoupil na prosincovém plenárním zasedání EHSV. Ve svém projevu prohlásil, že k ochraně žurnalistiky před veškerými formami nátlaku by mohl přispět evropský mechanismus pro monitorování právního státu.

Luca Jahier: „Budoucnost Afriky je budoucností Evropy“

EHSV na svém prosincovém plenárním zasedání uspořádal diskusi o politice rozvojové spolupráce, na níž bylo zdůrazněno, že je nezbytné zlepšit vztahy mezi občanskou společností v EU a v Africe, aby bylo možné postupně přejít od pomoci k rozvoji a nakonec k partnerství.

 

Potřebujeme strategii EU pro sociální a cenově dostupné bydlení

EHSV požaduje důraznější politiky EU v oblasti bydlení a na veřejné konferenci konané dne 4. prosince 2019 v Bruselu vyzval EU, aby v této oblasti přijala okamžitá společná opatření. Reálné riziko neúměrně vysokých nákladů na bydlení se již netýká pouze nejvíce znevýhodněných osob, ale také stále většího počtu ostatních obyvatel. Politiky v oblasti bydlení na evropské úrovni se proto nesmí omezovat na pomoc zranitelným osobám a lidem v nouzi, ale musí být doplněny o cíl, jímž je poskytovat cenově dostupné bydlení pro všechny evropské občany.

EHSV je znepokojen výsledkem jednání na konferenci COP25

EHSV se stejně jako v předcházejících letech zúčastnil výroční konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (COP25), která se letos konala v Madridu a probíhala do 15. prosince 2019. Jednotlivé země se však nedokázaly dohodnout na řadě očekávaných výsledků, mj. na pravidlech pro vytvoření celosvětového systému obchodování s emisemi uhlíku a na zavedení systému pro nasměrování nových finančních prostředků do zemí postižených změnou klimatu.

EHSV navrhuje opatření, která by zvýšila přispění soukromého sektoru k udržitelnému rozvoji

Ke splnění cílů udržitelného rozvoje (odkaz naleznete zde) politický závazek nestačí. Jsou nutné větší investice, zvláště investice soukromého sektoru, aby byly vyřešeny současné společenské výzvy.

Práva osob se zdravotním postižením – EHSV žádá Komisi o daleko ambicióznější strategii

Evropský hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko z vlastní iniciativy, v němž doporučuje, jak by podle něj měla vypadat agenda EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením na příštích deset let. Vyzval přitom Evropskou komisi, aby při přípravě strategie, která nutně ovlivní životy více než sta milionů Evropanů se zdravotním postižením, jeho doporučení zohlednila.

Digitalizace – zásadní výzva pro malé a střední podniky ve Středomoří

V informační zprávě přijaté na prosincovém plenárním zasedání EHSV zdůraznil, že je nutné podpořit digitální transformaci malých a středních podniků prostřednictvím opatření, která budou přizpůsobena zvláštním potřebám různých typů podniků.

Sociální ekonomika může být hospodářským modelem pro řešení jak klimatické, tak sociální krize

To je poselství, které evropským orgánům a institucím adresovaly subjekty z oblasti sociální ekonomiky, které se sešly ve Štrasburku, evropském hlavním městě sociální ekonomiky pro rok 2019, na čtvrtém Evropském dni podniků sociální ekonomiky ve chvíli, kdy Evropský parlament schválil nový tým Ursuly von der Leyen.

Je načase posílit trestní právo v oblasti životního prostředí

EHSV se domnívá, že je nezbytné efektivněji provádět směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí, aby bylo možné co nejlépe chránit životní prostředí v EU. Hlavním důvodem, proč byla tato směrnice v roce 2008 přijata, byla snaha zajistit uplatňování účinných, přiměřených a odrazujících trestních sankcí ve všech zemích EU.

Spolehlivá evropská značka pro výrobky a služby má zvýšit konkurenceschopnost Evropy

Podle Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) přinesou nadcházející léta evropským výrobkům a službám nové vyhlídky a výzvy. Zajišťování inovativních a vysoce specializovaných výrobků a služeb s široce uznávanými a certifikovanými klíčovými vlastnostmi může podpořit evropskou konkurenceschopnost, tvrdí EHSV.

Novinky ze skupin

Budoucnost Evropy a nastávající výzvy

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Tématem semináře Budoucnost Evropy a nastávající výzvy, který se uskutečnil dne 3. prosince na Maltě, byly budoucí výzvy týkající se globalizace, digitalizace, změny klimatu, brexitu a dalších záležitostí. Konferenci uspořádala skupina Zaměstnavatelé v EHSV spolu s Maltskou obchodní, podnikatelskou a průmyslovou komorou.

Naplňování sociálního pilíře – minimální standardy v oblasti pojištění v nezaměstnanosti

autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

V blízké budoucnosti prodělají evropské trhy práce zejména v důsledku přechodu na klimaticky neutrální, globalizované a digitální hospodářství velké změny. Evropa by na to mohla reagovat například tím, že zavede minimální standardy v systémech pojištění jednotlivých členských států pro případ nezaměstnanosti. Tyto standardy by mohly být účinným a pragmatickým nástrojem k dosažení sociální konvergence v EU. Účelem tohoto návrhu je zaručit v EU co největšímu počtu pracovníků přiměřenou výši finanční podpory a vyplácení dávek v nezaměstnanosti po dostatečnou dobu.

Debata skupiny Různorodá Evropa o agendě pro Evropu na období do roku 2025

autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Dne 6. prosince 2019 uspořádala skupina Různorodá Evropa tematickou diskusi s vysoce postavenými řečníky z Evropské komise na téma Agenda pro Evropu na období do roku 2025. Vzhledem k tomu, že nová Evropská komise zahájila svou činnost 1. prosince, byla tato akce příležitostí k včasnému nahlédnutí do její pětileté agendy. Zástupcům Komise pak dala možnost vyjádřit se k usnesení EHSV k pracovnímu programu Komise na rok 2020, které Výbor přijal na svém říjnovém plenárním zasedání.