Perspectiva locală - episodul 2: A fost inițiativa cetățenească europeană un instrument de democrație?

Acum, când sărbătorim 10 ani de la semnarea Tratatului de la Lisabona, dorim să dezbatem dacă ICE s-a dovedit a fi un succes democratic. Îl avem alături pe Pablo Sanchez, unul dintre „campionii” primei inițiative cetățenești europene: „Right2Water” (Dreptul la apă). Dl Antonio Longo, membru CESE, explică cum a contribuit CESE de-a lungul anilor pentru ca ICE să devină un instrument mai simplu și mai transparent, iar dl Alberto Alemanno ne arată care sunt punctele nevralgice ale unei ICE și propune o revizuire radicală a participării cetățenești în UE. (dm)

Limbi disponibile:

Editorial

Stimați cititori,

Un eșec răsunător. COP25 a ratat o ocazie importantă de a da un nou impuls cadrului de reglementare pentru Acordul de la Paris privind reducerea emisiilor, dând dovadă de un nivel mediocru de ambiție în materie de migrație, adaptarea la schimbările climatice și finanțarea prevăzută în acest sens.

Intenția era ca negocierile de la Madrid să transmită un semnal clar că guvernele sunt dispuse să își dubleze eforturile pentru a aborda situația de urgență în materie de schimbări climatice. Însă, în ciuda semnalelor de alarmă din partea oamenilor de știință și a milioanelor de tineri demonstranți din întreaga lume, cei care produc cele mai multe emisii de gaze cu efect de seră au blocat orice progres la summitul ONU.

Opiniile copiilor noștri care solicită acțiuni urgente în domeniul climei nu au fost ascultate. Dezamăgirea este mare, dar nu trebuie să renunțăm: Europa trebuie să preia inițiativa și să devină lider în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și pentru o dezvoltare durabilă.

Pe scurt

Președinția croată a UE: momentul multor începuturi și un angajament pentru o Europă mai puternică

La 1 ianuarie 2020, Croația va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene, pentru prima dată de la aderarea sa la UE, în 2013.

Intrarea Croației în prim-planul scenei europene se face într-un moment care cu greu ar putea fi mai interesant.

Nu doar pentru că aceasta coincide cu începutul noului ciclu instituțional al UE și cu debutul mandatului noii Comisii conduse de Ursula von der Leyen, ci și pentru că țara se va afla la cârma UE în etapa finală a Brexitului, Regatul Unit urmând să părăsească Uniunea la sfârșitul primelor 30 de zile ale Președinției croate.

„Adio nu, la revedere”

Interviu cu dna Jane Morrice, membră - din partea UK - a Grupului Diversitate Europa din cadrul CESE, fostă jurnalistă și membră a CESE între 2006 și 2020

YEYS 2020 – CESE va găzdui un summit al tineretului dedicat schimbărilor climatice

Liceeni din 33 de școli din întreaga Europă se vor reuni la Bruxelles, în perioada 19-20 martie 2020, pentru a participa la o nouă ediție a manifestării „Europa ta, părerea ta!” (YEYS), manifestarea emblematică a CESE pentru tineri. De data aceasta, manifestarea va urma modelul Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP).

CESE este prezent pe Instagram!

Am decis să le oferim utilizatorilor mai tineri ai Instagram o imagine a CESE dintr-o altă perspectivă, împărtășindu-le povești „din culise” ale membrilor noștri, visurile și pasiunile lor, dar și munca noastră.

Urmăriți @eu_civilsociety și descoperiți #InsideEESC!

www.eesc.europa.eu/instagram/

Știrile CESE

Andrew Caruana Galizia: „Trebuie să acționăm împreună pentru a ne asigura că valorile europene sunt respectate”

Fiul jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, ucisă în 2017 în timp ce ancheta asupra corupției guvernului, a fost invitat să ia cuvântul în cadrul sesiunii plenare din decembrie a CESE, unde a declarat că un mecanism european de monitorizare a statului de drept ar putea contribui la apărarea jurnalismului împotriva tuturor formelor de presiune.

Luca Jahier: „Viitorul Africii este și viitorul Europei”

CESE a găzduit o dezbatere privind politica de cooperare pentru dezvoltare în cadrul sesiunii sale plenare din decembrie, subliniind că este esențial să se îmbunătățească relațiile dintre societatea civilă din UE și cea din Africa, pentru a se progresa de la ajutorul pentru dezvoltare la parteneriat.

 

Avem nevoie de o strategie a UE pentru locuințe sociale și la prețuri accesibile

CESE pledează pentru consolidarea politicilor UE în materie de locuințe, iar într-o conferință publică desfășurată la 4 decembrie 2019, la Bruxelles, a cerut ca UE să adopte urgent măsuri comune în acest domeniu. Cheltuielile excesive cu locuința au devenit un risc real nu doar pentru cei mai vulnerabili, ci și pentru o parte tot mai mare a restului populației. Ca atare, politicile de la nivel european în materie de locuințe nu trebuie să se limiteze la sprijinirea persoanelor vulnerabile și a celor aflate în dificultate, ci să fie extinse, pentru a oferi locuințe la prețuri accesibile pentru toți europenii.

CESE îngrijorat de rezultatele COP25

La fel ca în anii precedenți, CESE a participat la COP25, Conferința anuală a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care a avut loc anul acesta la Madrid (Spania) și s-a încheiat la 15 decembrie 2019. Din păcate, țările participante nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la multe dintre rezultatele preconizate, inclusiv normele de instituire a unui sistem global de comercializare a cotelor de emisii de dioxid de carbon și un sistem de canalizare a noilor finanțări către țările afectate de schimbările climatice.

Dezvoltare durabilă: CESE propune măsuri pentru creșterea contribuției sectorului privat

Pentru ca obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) să poată fi îndeplinite, simpla asumare a unui angajament politic nu este suficientă. Abordarea cu succes a actualelor provocări societale necesită creșterea investițiilor, mai ales a celor din sectorul privat.

CESE solicită Comisiei ca noua strategie privind drepturile persoanelor cu handicap să devină mult mai ambițioasă

Comitetul Economic și Social European a adoptat un aviz din proprie inițiativă în care își prezintă recomandările pentru Agenda europeană privind drepturile persoanelor cu handicap pentru următorul deceniu. El îndeamnă Comisia Europeană să le ia în considerare la elaborarea unei strategii care va afecta viața a peste o sută de milioane de persoane cu handicap care trăiesc în Europa.

Digitalizarea – o provocare majoră pentru IMM-urile din regiunea mediteraneeană

Într-un raport de informare adoptat în sesiunea plenară din decembrie, CESE a subliniat necesitatea de a sprijini transformarea digitală a IMM-urilor prin măsuri adaptate la nevoile specifice ale diferitelor tipuri de societăți.

Economia socială poate fi modelul economic pentru abordarea atât a crizei climatice, cât și a celei sociale

Acesta a fost mesajul adresat instituțiilor europene de către actorii economiei sociale care s-au întâlnit la Strasbourg – Capitala europeană a economiei sociale 2019, cu ocazia celei de-a patra ediții a Zilei europene a întreprinderilor din economia socială, în ziua în care Parlamentul European a dat undă verde noii echipe pregătite de Ursula von der Leyen.

A sosit momentul să consolidăm dreptul penal al mediului

CESE consideră că Directiva privind infracțiunile împotriva mediului trebuie pusă în aplicare mai eficient, pentru a asigura cea mai bună protecție posibilă a mediului în UE. Motivul cel mai important care a stat la baza adoptării, în 2008, a Directivei privind infracțiunile împotriva mediului a fost de a garanta sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive în toate țările UE.

O marcă europeană puternică pentru produse și servicii care să ridice nivelul competitivității europene

În opinia Comitetului Economic și Social European (CESE), în următorii ani, produsele și serviciile europene se vor găsi în fața unor noi perspective și provocări. Asigurarea unor produse și servicii inovatoare, extrem de specializate și cu caracteristici esențiale recunoscute și certificate poate stimula competitivitatea europeană, afirmă CESE.

Știri despre grupuri

Viitorul Europei – provocări viitoare

Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Provocările viitoare legate de globalizare, digitalizare, schimbările climatice, Brexit și alte chestiuni – acestea au fost temele dezbătute la seminarul „Viitorul Europei – provocări viitoare”, care a avut loc în Malta, la 3 decembrie. Conferința a fost organizată de Grupul „Angajatori” al CESE împreună cu Camera de Comerț, Întreprinderi și Industrie din Malta.

Îndeplinirea obiectivelor Pilonului social: standarde minime pentru asigurările de șomaj

Redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

În viitorul apropiat, tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, globalizată și digitală va avea repercusiuni majore asupra piețelor forței de muncă din Europa. Răspunsul european ar putea include standarde minime pentru sistemele naționale de asigurări de șomaj, care ar putea fi un instrument eficace și pragmatic pentru realizarea convergenței sociale în UE. Esența acestei propuneri implică asigurarea unui sprijin financiar echitabil, împreună cu o perioadă de acordare a indemnizației de șomaj suficientă pentru un număr cât mai mare de lucrători din UE.

Grupul „Diversitate Europa” desfășoară dezbateri pe tema „Agenda pentru Europa: către 2025”

Text redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

La 6 decembrie 2019, Grupul „Diversitate Europa” a organizat o dezbatere tematică cu vorbitori la nivel înalt din partea Comisiei Europene, pe tema „Agenda pentru Europa: către 2025”. Organizat în marja preluării mandatului de către noua Comisie Europeană, la 1 decembrie, evenimentul a oferit o primă ocazie de a face cunoștință cu agenda Comisiei pe următorii cinci ani și de a primi, de la reprezentanții acesteia, observații cu privire la rezoluția CESE referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2020, care a fost adoptată de Comitet la sesiunea plenară din octombrie.