Гледната точка на обикновените хора — епизод 2: Беше ли полезна Европейската гражданска инициатива за демокрацията?

По повод 10-годишнината от Договора от Лисабон обсъждаме въпроса дали ЕГС беше успех за демокрацията. В дебата участват Пабло Санчес един от отличниците на първата успешна ЕГИ „Право на вода“ (Right2Water), члена на ЕИСК Антонио Лонго, който ни разяснява какво е направил ЕИСК през годините за опростяване и повишаване на прозрачността на ЕГИ, и проф. Алберто Алемано, който изтъква пречките пред ЕГИ и предлага основно преразглеждане на гражданското участие в ЕС. (dm)

Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

Грандиозен провал. На 25-ата конференция на страните по РКООНИК беше пропусната важна възможност за постигане на напредък във връзка с правилника на Парижкото споразумение за намаляване на емисиите — беше демонстрирана посредствена решимост във връзка с миграцията, адаптирането и финансирането за борба с кризата с климата.

Преговорите в Мадрид трябваше да отправят недвусмислено послание за готовността на правителствата да удвоят усилията за борба с извънредната ситуация в областта на климата. Въпреки отправяните предупреждения от страна на научните среди и ежеседмичните протести на милиони млади хора по света обаче, основните държави — източници на емисии на парникови газове, блокираха осъществяването на напредък по време на преговорите на ООН.

Призивите на нашите деца за спешни действия в областта на климата бяха пренебрегнати. Разочарованието е голямо, но не трябва да се отказваме: Европа трябва да поеме водеща роля и да се превърне в лидер в областта на действията за климата.

Накратко

Хърватското председателство на ЕС: начало на много нови начинания и ангажимент за постигане на по-силна Европа

На 1 януари 2020 г. Хърватия ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз за пръв път след присъединяването си към ЕС през 2013 г.

Дебютът на Хърватия на европейската сцена става във време, което трудно би могло да бъде по-вълнуващо.

Той не само съвпада с началото на новия институционален цикъл на ЕС и на работата на новата Комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, но страната ще бъде начело на ЕС и по време на последния етап от излизането на Обединеното кралство от ЕС в края на първите 30 дни на хърватското председателство.

„Довиждане, а не сбогом“

Интервю с Джейн Морис

член на група „Многообразие Европа“ от Обединеното кралство, бивш журналист, член на ЕИСК от 2006 г. до 2020 г.

„Твоята Европа, твоето мнение“ 2020 г. — ЕИСК ще бъде домакин на младежка среща на върха по въпросите на климата

Ученици от 33 училища от цяла Европа ще се съберат в Брюксел на 19 и 20 март 2020 г., за да участват в новото издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS), емблематичната проява на Комитета, предназначена за младите хора. Този път събитието ще следва модела на Конференция на ООН по изменението на климата (COP).

ЕИСК е в Инстаграм!

Решихме да покажем на по-младата публика в Инстаграм ЕИСК от различен ъгъл. Ще представяме нашите членове „зад кулисите“, техните мечти и интереси и нашата работа.

Следвайте @eu_civilsociety, за да се запознаете с ЕИСК отвътре #InsideEESC!

www.eesc.europa.eu/instagram/

Новини от ЕИСК

Андрю Каруана Галиция: „Трябва да работим заедно, за да гарантираме отстояването на европейските ценности“

Синът на малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция, която беше убита през 2017 г., докато водеше журналистическо разследване във връзка с корупция на правителството, заяви в обръщението си към пленарната сесия на ЕИСК през декември, че за защита на журналистиката срещу всички форми на натиск би могъл да помогне европейски механизъм за наблюдение на върховенството на закона.

Лука Жайе „Бъдещето на Африка е бъдещето на Европа“

На пленарната си сесия през декември ЕИСК беше домакин на дебат относно политиката на сътрудничество за развитие, в рамките на който беше подчертано същественото значение на подобряването на отношенията между ЕС и гражданското общество в Африка, за да се премине от помощ за развитие към партньорство.

 

Нуждаем се от стратегия на ЕС за социално и финансово достъпно жилищно настаняване

ЕИСК призовава за укрепване на политиките на ЕС в областта на жилищното настаняване и, на публична конференция, проведена в Брюксел на 4 декември 2019 г., отправи искане към ЕС да приеме спешни общи мерки в тази област. Прекомерните жилищни разходи представляват реална опасност, която вече засяга не само най-необлагодетелстваните лица, но и все по-голяма част от останалото население. Поради това политиките в областта на жилищното настаняване на европейско равнище не трябва да се ограничават до подпомагане на уязвимите лица и нуждаещите се, а трябва да бъдат разширени с цел осигуряване на финансово достъпни жилища за всички европейски граждани.

ЕИСК е загрижен за резултатите от 25-ата конференция на страните по РКООНИК

Както през предходните години ЕИСК участва в COP25 – годишната конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която тази година беше проведена в Мадрид, Испания, и завърши на 15 декември 2019 г. За съжаление държавите не успяха да постигнат съгласие по много от въпросите, по които се очакваха резултати, включително правила за създаване на глобална схема за търговия с въглеродни емисии и план за отпускане на ново финансиране на страни, засегнати от изменението на климата.

Устойчиво развитие: ЕИСК предлага мерки за насърчаване на участието на частния сектор

За постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) политическият ангажимент сам по себе си не е достатъчен. За разрешаване на настоящите обществени предизвикателства са необходими по-големи инвестиции, особено от страна на частния сектор.

ЕИСК настоятелно призовава Комисията да направи новата стратегия за правата на хората с увреждания далеч по-амбициозна

Европейският икономически и социален комитет прие становище по собствена инициатива, в което излага своите препоръки за програмата на ЕС за правата на хората с увреждания за следващото десетилетие. Той настойчиво приканва Европейската комисия да ги вземе предвид при изготвянето на стратегия, която се очаква да засегне живота на повече от сто милиона хора с увреждания, живеещи в Европа.

Цифровизацията — ключово предизвикателство за МСП в Средиземноморския регион

В информационен доклад, приет на декемврийската пленарна сесия, ЕИСК подчерта необходимостта от подкрепа за цифровата трансформация на МСП чрез мерки, адаптирани към специфичните нужди на различните видове дружества.

Социалната икономика може да бъде икономическият модел за справяне с климатичната и социалната криза

Това беше посланието, отправено към европейските институции от срещата на участниците в социалната икономика, проведена в Страсбург — европейска столица на социалната икономика за 2019 г., по повод четвъртото издание на Европейския ден на предприятията от социалната икономика, в момент когато Европейският парламент утвърди новия екип на Урсула фон дер Лайен.

Време е да се засили защитата на околната среда чрез наказателното право

ЕИСК счита, че Директивата относно защитата на околната среда чрез наказателно право трябва да се прилага по-ефективно, за да се осигури възможно най-добрата защита на околната среда в ЕС. Най-важната причина за приемането на тази директива през 2008 г. беше да се гарантират ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции във всички държави от ЕС.

Силна европейска марка за продукти и услуги за повишаване на европейската конкурентоспособност

Според Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) през идните години ще се разкрият нови перспективи и предизвикателства пред европейските продукти и услуги. Предоставянето на иновативни, високо специализирани продукти и услуги с всепризнати и сертифицирани основни характеристики може да даде тласък на европейската конкурентоспособност, твърди ЕИСК.

Новини от групите

The future of Europe: Challenges ahead

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Бъдещите предизвикателства, свързани с глобализацията, цифровизацията, изменението на климата, Брексит и други въпроси, бяха сред темите на семинара относно Бъдещето на Европа — предстоящи предизвикателства“, който се проведе в Малта на 3 декември. Конференцията беше организирана от група „Работодатели“ на ЕИСК съвместно с Малтийската търговска, предприемаческа и промишлена камара.

Реализиране на социалния стълб: минимални стандарти за осигуряване срещу безработица

от група „Работници“ на ЕИСК

В близко бъдеще преходът към неутрална по отношение на климата, глобализирана и цифровизирана икономика ще има значителни последици за европейските пазари на труда. За да се справи с тях, Европа би могла да въведе минимални стандарти за националните схеми за осигуряване срещу безработица, които биха могли да бъдат ефективен и прагматичен инструмент за постигане на социално сближаване в ЕС. В основата на това предложение е гарантирането на подходящ размер на финансова подкрепа, съчетана с достатъчна продължителност на срока на правото на обезщетение, за възможно най-голям брой работници в ЕС.

Група „Многообразие Европа“ обсъжда Програмата за Европа: към 2025 г.

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На 6 декември 2019 г. група „Многообразие Европа“ проведе тематичен дебат с високопоставени оратори от Европейската комисия, посветен на „Програма за Европа: към 2025 г.“ С встъпването в длъжност на новата Европейска комисия на 1 декември проявата предостави възможност за навременно запознаване с петгодишната програма на Комисията, а нейните представители имаха възможността да коментират резолюцията на ЕИСК относно работната програма на Комисията за 2020 г., която беше приета от Комитета на пленарната му сесия през октомври.