Priorities

This page is also available in

Визия за по-силна и по-издръжлива на сътресения Европа в периода след COVID

Европейският съюз трябва да просперира в икономически план, да бъде социално приобщаващ и устойчив по отношение на околната среда. Той трябва да предоставя добри условия на цялото гражданско общество да процъфтява и да живее в условия на открити, основани на ценности демокрации. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) ще се съсредоточи върху подкрепата на активния принос на участниците от гражданското общество за тази цялостна визия за Европа и предоставяне на ценен експертен опит на създателите на политики с цел изграждане на Европа, основана в по-голяма степен на участието и изготвяне на политики, които са по-ефективни и съответстват по-добре на икономическата, социалната и гражданската ситуация по места.

Настоящият мандат ще бъде белязан от COVID-19 и — за съжаление — от период на несигурност и икономически и социални трудности, през който предприятията се борят за оцеляване, а работниците губят работните си места. Докато не бъде налична широко приета ваксина, социалното дистанциране, носенето на маски, комбинираните или дистанционни заседания и прекъсването на стопанската дейност ще продължат да бъдат „новата ни нормалност“.

В настоящия контекст повече от всякога трябва да обединим усилията си, да разработим визия за нова, по-силна Европа в периода след COVID-19 и да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че нашият Комитет дава мощен принос за възстановяването на Европа и бъдещата ѝ издръжливост на сътресения. Това ще бъде съпътствано от повторното изграждане на по-обединен, по-ефективен и високо ценен ЕИСК.

 

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities