Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

За мен е удоволствие, в качеството ми на новоизбран заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, да открия настоящото специално издание на информационния ни бюлетин, посветено на средносрочното обновяване на състава, заемащ най-високите позиции в ЕИСК.

На априлската си пленарна сесия ЕИСК избра ново ръководство, което да направлява работата му през следващите две години и половина, с председател Лука Жайе. В настоящата притурка ви представяме имената и лицата, които ще представляват европейското гражданско общество на най-високо равнище и ще дават гласност на вашите виждания, експертни знания и опасения в Брюксел през следващите тридесет месеца.

Накратко

Новото лице на Бюрото на ЕИСК

От 18 април ЕИСК има Бюро с обновен състав заедно с нов председател и заместник-председатели.

 

Новини от ЕИСК

rEUnaissance: Новият председател на ЕИСК обещава да съживи гражданската ангажираност за устойчива Европа

Лука Жайе от Италия беше избран за 32-ри председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и ще бъде начело на тази институция през следващите две години и половина заедно с двамата си нови заместник-председатели Милена Ангелова от България, отговаряща за бюджета, и Исабел Каньо Агилар от Испания, отговаряща за комуникацията.

 

Испанският член Исабел Каньо Агилар беше избрана за заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията

Испанката Исабел Каньо Агилар, член на група „Работници“, ще бъде един от двамата заместник-председатели на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018 г. до 2020 г. Тя ще отговаря за комуникационните въпроси. Тя заема една от ръководните позиции в ЕИСК наред с новоизбрания председател Лука Жайе от Италия, бивш председател на група „Други интереси“, и заместник-председателя Милена Ангелова от България, член на група „Работодатели“, която ще отговаря за бюджета.

Българският член Милена Ангелова беше избрана за заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет, отговарящ за бюджета

Българката Милена Ангелова, член на група „Работодатели“, ще бъде един от двамата заместник-председатели на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018 г. до 2020 г. Тя ще отговаря за бюджетните въпроси.

Повече жени на ръководни позиции в ЕИСК

От двамата заместник-председатели до новите председатели на секциите, работещи в областта на социалните въпроси и въпросите, свързани с потребителите, и членовете на кабинета на председателя, новото ръководство на ЕИСК включва по-широко участие на жените.

 

Председателство и председатели на групи и секции в ЕИСК за периода 2018 г.-2020 г.

Нова организационна структура на разширеното председателство на ЕИСК