Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Godātie lasītāji!

Priecājos, ka pēc ievēlēšanas par komunikācijas jautājumiem atbildīgās EESK priekšsēdētāja vietnieces amatā man uzticēts rakstīt ievadrakstu mūsu informatīvā biļetena īpašajam izdevumam, kas veltīts EESK augstākās vadības sastāva atjaunošanai pilnvaru perioda vidū.

Aprīļa plenārsesijā EESK ievēlēja jaunu vadību, kas ar Luca Jahier priekšgalā šos pienākumus veiks turpmākos divarpus gadus. Šajā pielikumā jūs iepazīsiet to cilvēku vārdus un sejas, kas turpmākajos trīsdesmit mēnešos Eiropas pilsonisko sabiedrību pārstāvēs visaugstākajā līmenī un Briselē paudīs jūsu viedokļus, nodos jūsu īpašās zināšanas un informēs par jūsu bažām.

Īsumā

EESK Birojs jaunā sastāvā

Kopš 18. aprīļa Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ir ne tikai jauns priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieces, bet arī atjaunināts Birojs.

 

EESK jaunumi

rEUnaissance: jaunais EESK priekšsēdētājs ir apņēmības pilns panākt aktīvāku sabiedrības līdzdalību ilgtspējīgas Eiropas veidošanā

Itālijas pārstāvis Luca Jahier ir ievēlēts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) 32. priekšsēdētāju un vadīs to turpmākos divarpus gadus, savukārt jaunās priekšsēdētāja vietnieces būs Milena Angelova (Bulgārija) un Isabel Caño Aguilar (Spānija), kuru pārziņā attiecīgi būs budžeta un komunikācijas jautājumi.

 

Komitejas locekle Isabel Caño Aguilar, kas pārstāv Spāniju, ievēlēta par EESK priekšsēdētāja vietnieci komunikācijas jautājumos

Darba ņēmēju grupas locekle Isabel Caño Aguilar, kas pārstāv Spāniju, būs viena no divām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāja vietniecēm, kuras pilnvaru periods ilgs divarpus gadus, proti, no 2018. līdz 2020. gadam. Viņas pārziņā būs komunikācijas jautājumi. Viņa stāsies vienā no EESK vadošajiem amatiem līdztekus bijušajam Dažādu interešu grupas priekšsēdētājam Luca Jahier, kas pārstāv Itāliju un kas nesen ievēlēts par Komitejas priekšsēdētāju, un Darba devēju grupas loceklei Milena Angelova, kura pārstāv Bulgāriju un kura ieņems priekšsēdētāja vietnieces amatu.

Komitejas locekle Milena Angelova, kas pārstāv Bulgāriju, ir jaunā EESK priekšsēdētāja vietniece budžeta jautājumos

Darba ņēmēju grupas locekle Milena Angelova, kas pārstāv Bulgāriju, būs viena no divām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāja vietniecēm, kuras pilnvaru periods ilgs divarpus gadus, proti, no 2018. līdz 2020. gadam. Viņas pārziņā būs budžeta jautājumi.

Vairāk sieviešu vadošos EESK amatos

Ne vairs tikai divas priekšsēdētāja vietnieces, bet vēl arī citas sievietes vadošos amatos sociālo lietu un patērētāju aizsardzības nodaļās un priekšsēdētāja komandā — daudzus EESK vadošos amatus ieņem sievietes.

 

EESK prezidijs un politisko grupu un specializēto nodaļu priekšsēdētāji no 2018. līdz 2020. gadam

Zemāk redzama jaunā struktūrshēma “Paplašinātais EESK prezidijs”