Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

man, kaip naujai EESRK pirmininko pavaduotojai komunikacijos klausimais, malonu rašyti įžanginį žodį mūsų naujienlaiškio specialiame leidime, skirtame pačių aukščiausių pareigūnų paskyrimui įpusėjus kadencijai.

Balandžio mėn. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK išsirinko naują vadovybę, kuri, pirmininkaujant Lucai Jahier, vadovaus Komiteto darbui artimiausius dvejus su puse metų. Šiame leidinyje supažindiname jus su žmonėmis, kurie atstovaus Europos pilietinei visuomenei aukščiausiu lygmeniu ir ateinančius trisdešimt mėnesių bus jūsų ruporas Briuselyje, perduos jūsų patirtį ir jums rūpimus klausimus.

Trumpai

Nauji EESRK biuro nariai

Be naujo pirmininko ir pirmininko pavaduotojų, nuo balandžio 18 d. pasikeitė ir EESRK biuro nariai.

 

EESRK naujienos

renESansas: Luca Jahier, naujasis EESRK pirmininkas, prisiekia atgaivinti piliečių pasiryžimą kurti darnią Europą

Italijos atstovas Luca Jahier išrinktas 32-uoju Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininku kitai dvejų su puse metų kadencijai kartu su dviem naujomis pirmininko pavaduotojomis: už biudžetą atsakinga Milena Angelova (Bulgarija) ir už komunikaciją atsakinga Isabel Caño Aguilar (Ispanija).

 

Ispanijos atstovė Isabel Caño Aguilar išrinkta už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja

Darbuotojų grupės narė iš Ispanijos Isabel Caño Aguilar bus viena iš dviejų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininko pavaduotojų naujos dvejų su puse metų kadencijos (2018–2020 m.) laikotarpiu. Ji bus atsakinga už komunikaciją. I. Caño Aguilar užims vieną iš vadovaujamų postų Komitete kartu su buvusiu Įvairių interesų grupės pirmininku, naujai išrinktu EESRK pirmininku Luca Jahier iš Italijos ir Darbdavių grupės nare Milena Angelova iš Bulgarijos, kuri bus už biudžeto reikalus atsakinga pirmininko pavaduotoja.

Bulgarijos atstovė Milena Angelova yra naujoji už biudžetą atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja

Darbdavių grupės narė iš Bulgarijos Milena Angelova bus viena iš dviejų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininko pavaduotojų naujos dvejų su puse metų kadencijos (2018–2020 m.) laikotarpiu. Ji bus atsakinga už biudžeto klausimus.

Daugiau moterų EESRK vadovaujamose pareigose

Nuo dviejų pirmininko pavaduotojų iki naujų Socialinių reikalų ir Vartotojų reikalų skyrių vadovių ir pirmininko komandos – tarp naujų EESRK vadovų daug moterų.

 

EESRK prezidiumas ir grupių bei skyrių pirmininkai (2018–2020 m.)

Toliau pateikta nauja EESRK išplėstinio prezidiumo organizacinė struktūra: