Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drodzy Czytelnicy!

Jako nowa wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji z przyjemnością otwieram niniejszy numer naszego biuletynu poświęcony śródokresowemu odnowieniu kadencji najwyższej kadry kierowniczej EKES-u.

Na sesji plenarnej w kwietniu EKES wybrał nowe kierownictwo, które będzie przewodzić jego pracom przez następne dwa i pół roku, w tym nowego przewodniczącego EKES-u Lucę Jahiera. W niniejszym dodatku przedstawiamy Państwu nazwiska i sylwetki osób, które będą reprezentować europejskie społeczeństwo obywatelskie na najwyższym szczeblu i wyrażać Państwa poglądy i obawy w Brukseli, a także dzielić się Państwa wiedzą fachową w ciągu nadchodzących trzydziestu miesięcy.

W skrócie

Nowe oblicze Prezydium EKES-u

Od 18 kwietnia EKES ma odnowione Prezydium, a także nowego przewodniczącego i nowych wiceprzewodniczących

 

Wiadomości EKES-u

rEUnaissance: nowy przewodniczący EKES-u obiecuje odrodzenie zaangażowania obywateli w zrównoważoną Europę

Luca Jahier z Włoch został wybrany 32. przewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u), którym będzie kierował przez następne dwa i pół roku wspólnie z dwiema nowymi wiceprzewodniczącymi: Mileną Angełową (Bułgaria) oraz Isabel Caño Aguilar (Hiszpania) odpowiedzialnymi odpowiednio za sprawy budżetowe i za komunikację.

 

Hiszpańska członkini Isabel Caño Aguilar została wybrana na wiceprzewodniczącą EKES-u ds. komunikacji.

Isabel Caño Aguilar z Hiszpanii, członkini Grupy Pracowników, będzie jedną z dwóch wiceprzewodniczących Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) w dwuipółletniej kadencji 2018–2020. Będzie odpowiedzialna za kwestie związane z komunikacją. Zajmie jedno z najwyższych stanowisk w EKES-ie obok nowo wybranego przewodniczącego Luki Jahiera z Włoch, byłego przewodniczącego Grupy Innych Podmiotów, oraz wiceprzewodniczącej Mileny Angełowej z Bułgarii, członkini Grupy Pracodawców, która obejmie stanowisko wiceprzewodniczącej ds. budżetu.

Bułgarska członkini Milena Angełowa jest nową wiceprzewodniczącą EKES-u ds. budżetu

Milena Angełowa z Bułgarii, członkini Grupy Pracodawców, będzie jedną z dwóch wiceprzewodniczących Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) przez dwuipółroczną kadencję w latach 2018–2020. Będzie odpowiadać za sprawy budżetowe.

Więcej kobiet pełniących funkcje kierownicze w EKES-ie

W nowym kierownictwie EKES-u jest wiele kobiet, od dwóch wiceprzewodniczących po nowych przewodniczących sekcji spraw społecznych i sekcji spraw konsumenckich i ekipę przewodniczącego.

 

Kierownictwo EKES-u i przewodniczący Grup i sekcji na lata 2018–2020

Zobacz poniżej nowy schemat organizacyjny poszerzonego kierownictwa EKES-u