Dostupné jazyky:

Úvodník

Milí čitatelia,

ako novej podpredsedníčke EHSV pre komunikáciu je mi potešením uviesť toto mimoriadne vydanie nášho informačného bulletinu venovaného obnoveniu najvyšších pozícií EHSV v polovici funkčného obdobia.

EHSV na svojom aprílovom plenárnom zasadnutí zvolil nové vedenie, ktoré bude riadiť jeho činnosť nasledujúceho dva a pol roka za predsedníctva Lucu Jahiera. V tomto dodatočnom vydaní Vám predstavujeme mená a tváre, ktoré budú zastupovať európsku občiansku spoločnosť na najvyššej úrovni a vyjadrovať Vaše názory, odborné poznatky a obavy v Bruseli v nasledujúcich tridsiatich mesiacoch.

V skratke

Nová tvár predsedníctva EHSV

Od 18. apríla 2018 má EHSV okrem nového predsedu a podpredsedov aj nové predsedníctvo.

 

Aktuality EHSV

rEUnaissance: nový predseda EHSV chce oživiť občiansku angažovanosť za udržateľnú Európu

Talian Luca Jahier bol zvolený za 32. predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, na čele ktorého bude stáť počas nadchádzajúceho dva a pol roka spolu so svojimi dvoma novými podpredsedníčkami Milenou Angelovou (Bulharsko) zodpovednou za rozpočet a Isabelou Caño Aguilarovou (Španielsko) zodpovednou za komunikáciu.

 

Španielska členka Isabel Caño Aguilar zvolená za podpredsedníčku EHSV pre komunikáciu

Isabel Caño Aguilar, španielska členka skupiny Pracovníci, bude dva a pol roka – od roku 2018 do roku 2020 – zastávať jeden z dvoch podpredsedníckych postov v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV). Zodpovedná bude za otázky týkajúce sa komunikácie. Obsadí jednu z najvyšších funkcií v EHSV spolu s novozvoleným predsedom Lucom Jahierom z Talianska, ktorý bol v minulosti predsedom skupiny Iné záujmy, a podpredsedníčkou Milenou Angelovou z Bulharska, členkou skupiny Zamestnávatelia, ktorá bude zodpovedná za rozpočtové otázky.

Bulharská členka Milena Angelova je novou podpredsedníčkou EHSV pre rozpočet

Milena Angelova, bulharská členka skupiny Zamestnávatelia, bude dva a pol roka – od roku 2018 do roku 2020 – zastávať jeden z dvoch podpredsedníckych postov v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV). Zodpovedná bude za otázky týkajúce sa rozpočtu.

Viac žien vo vedúcich funkciách v EHSV

V novom vedení EHSV je mnoho žien, a to či už ide o dve podpredsedníčky alebo nové predsedníčky sekcií venujúcich sa sociálnym veciam a ochrane spotrebiteľa.

 

Užšie predsedníctvo EHSV a predsedovia skupín a sekcií na roky 2018 – 2020

Ďalej môžete zobraziť novú organizačnú štruktúru rozšíreného užšieho predsedníctva EHSV