Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážení čtenáři,

je pro mne potěšením, že se k vám mohu coby nová místopředsedkyně EHSV pro komunikaci obrátit na úvod tohoto zvláštního vydání našeho zpravodaje, které je věnováno změně obsazení nejvyšších pozic v EHSV v polovině funkčního období.

Na svém dubnovém plenárním zasedání si EHSV zvolil nové vedení v čele s Lucou Jahierem ve funkci předsedy, které bude řídit jeho činnost po dobu příštích dvou a půl let. V této příloze bychom vám chtěli představit jména a tváře, jež budou během nadcházejících třiceti měsíců zastupovat evropskou občanskou společnost na nejvyšší úrovni a budou v Bruselu prezentovat vaše názory, poznatky a problémy.

Stručně

Nová podoba předsednictva EHSV

Od 18. dubna má EHSV vedle nového předsedy a nových místopředsedkyň také nové předsednictvo.

 

Novinky z EHSV

rEUnaissance – nový předseda EHSV hodlá oživit zapojení občanů ve prospěch udržitelné Evropy

Italský člen Luca Jahier byl zvolen 32. předsedou Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), v jehož čele bude stát po dobu nadcházejících dvou a půl let spolu se svými dvěma novými místopředsedkyněmi – Milenou Angelovou (Bulharsko), která bude mít na starosti rozpočet, a Isabel Caño Aguilar (Španělsko), jež byla pověřena komunikačními záležitostmi.

 

Španělská členka Isabel Caño Aguilar zvolena místopředsedkyní EHSV pro komunikaci

Isabel Caño Aguilar ze Španělska, členka skupiny Zaměstnanci, bude jednou ze dvou místopředsedkyň Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) na období dvou a půl let od roku 2018 do roku 2020. Bude odpovídat za komunikační záležitosti. Obsadí spolu s nově zvoleným předsedou Lucou Jahierem z Itálie, bývalým předsedou skupiny Různé zájmy, a místopředsedkyní Milenou Angelovou z Bulharska, členkou skupiny Zaměstnavatelé, jež bude místopředsedkyní pro rozpočet, jednu z vrcholných pozic v EHSV.

Bulharská členka Milena Angelova novou místopředsedkyní EHSV pro rozpočet

Milena Angelova z Bulharska, členka skupiny Zaměstnavatelé, bude jednou ze dvou místopředsedkyň Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) na období dvou a půl let od roku 2018 do roku 2020. Bude odpovídat za rozpočtové záležitosti.

Větší počet žen ve vedoucích funkcích v EHSV

V novém vedení EHSV figuruje řada žen – počínaje oběma místopředsedkyněmi až po nové předsedkyně specializovaných sekcí pro sociální věci a spotřebitele a po tým předsedy.

 

Užší předsednictvo, předsedové skupin a předsedové specializovaných sekcí EHSV v období 2018–2020

Níže je uvedeno nové organizační schéma rozšířeného užšího předsednictva EHSV