Уважаеми читатели,

За мен е удоволствие, в качеството ми на новоизбран заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, да открия настоящото специално издание на информационния ни бюлетин, посветено на средносрочното обновяване на състава, заемащ най-високите позиции в ЕИСК.

На априлската си пленарна сесия ЕИСК избра ново ръководство, което да направлява работата му през следващите две години и половина, с председател Лука Жайе. В настоящата притурка ви представяме имената и лицата, които ще представляват европейското гражданско общество на най-високо равнище и ще дават гласност на вашите виждания, експертни знания и опасения в Брюксел през следващите тридесет месеца.

Това няма да е лека задача в светлината на задаващите се тежки предизвикателства: изборите за Европейски парламент през 2019 г. ще бъдат сериозно изпитание за силата на ЕС, който ще се нуждае от цялата енергия и всички синергии, които може да събере, за да надделее над евроскептичните сили, които набират сила от кризата насам. Същевременно трябва да се договорят условията на „развода“ с Обединеното кралство и да се изготви нова многогодишна финансова рамка за този нов сценарий. Наистина имаме много задачи пред себе си.

Както ще забележите в настоящия брой, освен мен в новото ръководство има още много жени. Надяваме се, че ще допринесем с нови гледни точки, нови преимущества и новаторски решения, за да помогнем на Европа да се справи с многобройните предизвикателства, без да забравяме социалното сближаване, което е въпрос от първостепенно значение за ЕИСК.

Комуникацията ще е жизненоважна част от инструментариума на Европа. Задачата ни на комуникатори в настоящия труден контекст ще е да изградим контранаратив за истинските постижения и преимущества на Европа и да го наложим търпеливо и систематично, за да надделеем над играта на обвинения, на която залагат евроскептиците.

Ще дадем всичко от себе си, за да изпълним тази задача. Пожелавам на всички свои колеги ползотворни две години и половина в служба на европейското гражданско общество.

Исабел Каньо Агилар,

заместник-председател на ЕИСК по комуникацията