ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ С РЕСОР „БЮДЖЕТ“

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Д-р Милена Ангелова е главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) от 2002 г. Тя е член на ЕИСК от 2007 г и заместник-председател на група „Работодатели“ от 2010 г. Член на Групата по бюджетни въпроси от 2013 г., от началото на април 2018 г. тя заема поста заместник-председател на ЕИСК по бюджета. От 2011 г. е изпълнителен заместник-председател на Европейския център на предприятията с обществено участие (CEEP).

Като член на ЕИСК работи дейно за представянето на интересите на бизнес общността по важни теми като политиките за МСП, корпоративното управление, съюза на капиталовите пазари, насърчаването на услугите от общ интерес, намаляването на бюрокрацията, подобряването на бизнес климата, борбата със сивата икономика, бъдещето на труда, несъответствията между търсените и предлаганите умения и др.

Д-р Ангелова е член на Икономическия и социален съвет на Република България от 2006 г. и виден активен участник в процесите на вземане на решения в България в областите, свързани с подобряването на бизнес климата. Тя има задълбочени експертни познания в областта на корпоративното управление, корпоративната социална отговорност, подобряването на законодателството, насърчаването на МСП и предприемачеството, управлението на европейските фондове, несъответствията между търсените и предлаганите умения и недостига на квалифицирана работна ръка.

Преди да се присъедини към АИКБ, д-р Ангелова има десет години отличен професионален стаж в бизнес сектора (напр. в групата Italcementi) и в туристическия сектор. Тя е старши научен сътрудник в Икономическия институт на Българската академия на науките и е преподавала в Икономическия университет във Варна. Автор е на повече от 45 научни публикации в областта на маркетинга и корпоративното управление.

Downloads

Dr Milena Angelova - CV