Tillgängliga språk:

Ledare

Kära läsare!

Det är ett nöje för mig att som EESK:s nya vice ordförande med ansvar för kommunikation få inleda denna specialutgåva av vårt nyhetsbrev, som ägnas åt EESK:s halvtidsombildning och nytillsättningen av de ledande befattningarna.

Vid sin plenarsession i april valde EESK ett nytt ledarskap för verksamheten de kommande två och ett halvt åren med Luca Jahier som ordförande. I denna bilaga presenterar vi de namn och ansikten som kommer att företräda det europeiska civila samhället på högsta nivå, föra fram era åsikter och er sakkunskap och vara er röst i Bryssel under de kommande 30 månaderna.

I korthet

Nya ansikten i EESK:s presidium

Den 18 april fick EESK en ny ordförande och nya vice ordförande – och dessutom ombildades presidiet.

 

EESK-nyheter

rEUnaissance: EESK:s nya ordförande lovar att blåsa nytt liv i samhällsengagemanget för ett hållbart Europa

Luca Jahier från Italien har valts till den 32:a ordföranden för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som han kommer att leda under de närmaste två och ett halvt åren, tillsammans med sina två nya vice ordförande, Milena Angelova (Bulgarien), med ansvar för budget och Isabel Caño Aguilar (Spanien), med ansvar för kommunikation.

 

Den spanska ledamoten Isabel Caño Aguilar vald till EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation

Isabel Caño Aguilar från Spanien, medlem i Arbetstagargruppen, kommer att bli en av de två vice ordförandena för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) under en två och ett halvt år lång mandatperiod från 2018 till 2020. Hon kommer att ansvara för kommunikationsfrågor. Hon kommer att ha en ledande ställning inom EESK tillsammans med den nylvalde ordföranden Luca Jahier från Italien, före detta ordförande för Övriga intressegrupper, och vice ordförande Milena Angelova från Bulgarien, medlem i Arbetsgivargruppen, som kommer att bli vice ordförande med ansvar för budgetfrågor.

Bulgariska ledamoten Milena Angelova är EESK:s nya vice ordförande med ansvar för budget

Milena Angelova från Bulgarien, medlem i Arbetsgivargruppen, kommer att vara en av två vice ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) under en mandatperiod på två och ett halvt år, från 2018 till 2020. Hon kommer att ansvara för budgetfrågor.

Fler kvinnor på ledande befattningar inom EESK

EESK:s nya ledning kännetecknas av att många funktioner innehas av kvinnor, alltifrån de två vice ordförandena till de nya ordförandena för facksektionerna för sociala frågor och konsumentfrågor och ordförandens team

 

EESK:s ordförandeskap samt grupp- och facksektionsordförandena 2018–2020

Nedan återfinns organisationsschemat för EESK:s utvidgade ordförandeskap