Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Hea lugeja!

Komitee uue, teabevahetuse valdkonna asepresidendina on mul rõõm avada meie uudiskirja käesolev eriväljaanne, mis on pühendatud komitee tippjuhtkonna uuendamisele seoses poole ametiaja möödumisega.

Aprillikuisel täiskogu istungjärgul valis komitee järgnevaks kaheks ja pooleks aastaks tüüri juurde uue juhtkonna. Komitee presidendiks sai Luca Jahier. Selles lisaväljaandes tutvustame Teile nimesid ja nägusid, kes esindavad Euroopa kodanikuühiskonda kõige kõrgemal tasandil ning vahendavad Teie seisukohti, teadmisi ja muresid Brüsselis järgneva kolmekümne kuu vältel.

Lühidalt

Komitee juhatuse uus nägu

Alates 18. aprillist on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel lisaks uuele presidendile ja asepresidentidele ka uuendatud juhatus.

 

EMSK uudised

: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uus president Luca Jahier lubab taastada kodanikuaktiivsuse kestliku Euroopa heaks

Itaallane Luca Jahier valiti järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 32. presidendiks. Kaheks uueks asepresidendiks valiti Milena Angelova (Bulgaaria) eelarve alal ja Isabel Caño Aguilar (Hispaania) teabevahetuse alal.

 

Isabel Caño Aguilar (Hispaania) valiti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresidendiks teabevahetuse alal

Töötajate rühma liige Isabel Caño Aguilar (Hispaania) on järgmisel kahe ja poole aasta pikkusel ametiajal 2018–2020 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üks kahest asepresidendist, vastutades teabevahetuse eest. Lisaks temale täidavad komitees juhtivaid ametikohti uus valitud president Luca Jahier (Itaalia), kes on eri elualade rühma endine esimees, ning asepresident Milena Angelova (Bulgaaria), kes on tööandjate rühma liige ja vastutab asepresidendina eelarveküsimuste eest.

Bulgaariat esindav liige Milena Angelova on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uus asepresident eelarve alal

Tööandjate rühma liige Milena Angelova Bulgaariast on üks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kahest asepresidendist kahe ja poole aasta pikkusel ametiajal (2018–2020). Ta vastutab eelarveküsimuste eest.

Rohkem naisi komitee juhtivatel ametikohtadel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uues juhtkonnas on palju naisi: kaks asepresidenti, sotsiaalküsimuste ja tarbijaküsimuste sektsioonide uued esimehed ning naised presidendi meeskonnas.

 

EMSK eestseisus ning rühmade ja sektsioonide esimehed 2018–2020

Siin on EMSK laiendatud eestseisuse uus organisatsiooniskeem.