Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læsere

Som EØSU's nye næstformand for kommunikation er det mig en glæde at indlede dette særnummer af vores nyhedsbrev, som omhandler besættelsen af de vigtigste stillinger i EØSU i forbindelse med udvalgets midtvejskonstituering.

På plenarforsamlingen i april valgte EØSU en ny ledelse til at stå i spidsen for arbejdet igennem de næste to og et halvt år med Luca Jahier som formand. I dette tillæg præsenterer vi jer for navnene og ansigterne på dem, som i de kommende 30 måneder vil repræsentere det europæiske civilsamfund på højeste niveau og formulere jeres synspunkter, videreformidle jeres faglige viden og give udtryk for jeres bekymringer i Bruxelles.

Kort fortalt

EØSU-præsidiets nye ansigt

Den 18. april fik EØSU's et nyt præsidium ud over en ny formand og nye næstformænd.

 

EØSU-nyt

rEUnaissance: EØSU's nye formand lover at puste nyt liv i det samfundsmæssige engagement i et bæredygtigt Europa

Luca Jahier fra Italien er blevet valgt som den 32. formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som han de næste to og et halvt år vil stå i spidsen for sammen med de to nye næstformænd Milena Angelova (Bulgarien) og Isabel Caño Aguilar (Spanien) med ansvar for henholdsvis budget og kommunikation.

 

Det spanske medlem Isabel Caño Aguilar valgt som næstformand for EØSU med ansvar for kommunikation

Isabel Caño Aguilar fra Spanien, som er medlem af Arbejdstagergruppen, er en af de to næstformænd for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) for en periode på to et halvt år fra 2018 til 2020. Hun vil være ansvarlig for kommunikationsspørgsmål. Hun vil besidde en af de højeste stillinger i EØSU sammen med den nyvalgte formand Luca Jahier fra Italien, der er tidligere formand for Gruppen "Andre Interesser", og næstformand med ansvar for budgetspørgsmål Milena Angelova fra Bulgarien, der er medlem af Arbejdsgivergruppen.

Det bulgarske medlem Milena Angelova er ny EØSU-næstformand for budgettet.

Milena Angelova fra Bulgarien, medlem af Arbejdsgivergruppen, vil være en af de to næstformænd for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i en periode på to et halvt år fra 2018 til 2020. Hun vil få ansvaret for budgetanliggender.

Flere kvinder med lederrolle i EØSU

Fra de to næstformænd over de nye formænd for sektionerne for sociale anliggender og for forbrug til formandens kabinet: EØSU's nye ledelse omfatter mange kvinder.

 

EØSU's formandskab og formændene for grupper og sektioner 2018-2020

Se nedenfor det nye organisationsdiagram for EØSU's udvidede formandskab