Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

350 członków z 28 państw członkowskich (powoływanych na odnawialną pięcioletnią kadencję) - Obecna kadencja: 2015-2020

  • BE Belgia 12
  • BG Bułgaria 12
  • CZ Czechy 12
  • DK Dania 9
  • DE Niemcy 24
  • EE Estonia 6
  • IE Irlandia 9
  • EL Grecja 12
  • ES Hiszpania 21
  • FR Francja 24
  • HR Chorwacja 9
  • IT Włochy 24
  • CY Cypr 5
  • LV Łotwa 7
  • LT Litwa 9
  • LU Luksemburg 5
  • HU Węgry 12
  • MT Malta 5
  • NL Holandia 12
  • AT Austria 12
  • PL Polska 21
  • PT Portugalia 12
  • RO Rumunia 15
  • SI Słowenia 7
  • SK Słowacja 9
  • FI Finlandia 9
  • SE Szwecja 12
  • UK Zjednoczone Królestwo 24

Witamy w witrynie internetowej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Naszym celem jest zapewnianie organizacjom, instytucjom, mediom i obywatelom informacji na temat roli i działalności EKES-u.

EKES to organ konsultacyjny Unii Europejskiej. Komitet, utworzony w 1957 r., zapewnia fachowe doradztwo na rzecz głównych instytucji UE (Komisji Europejskiej, Rady UE, Parlamentu Europejskiego). Czynimy to, sporządzając opinie w sprawie propozycji legislacyjnych UE oraz opinie z inicjatywy własnej dotyczące kwestii, którymi naszym zdaniem należy się zająć. Jedną z naszych głównych ról jest budowanie pomostu między instytucjami UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. Promujemy demokrację uczestniczącą w UE i pomagamy wzmacniać rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, podejmując zorganizowany dialog z tymi grupami w państwach członkowskich UE i w pozostałych krajach na całym świecie.

Nasi członkowie reprezentują szerokie spektrum interesów gospodarczych, społecznych i kulturalnych w swoich krajach pochodzenia. Są podzieleni na trzy Grupy: Pracodawców, Pracowników i Inne Podmioty (np. rolnicy, konsumenci, ekolodzy, organizacje rodzinne, organizacje pozarządowe itp.). Członkowie EKES-u tworzą pomost między UE a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich.

Witryna ta umożliwi Państwu dostęp do tekstów wszystkich opinii EKES-u wydanych od stycznia 1990 r. Znajdą tu Państwo także informacje o naszych członkach i ich metodach pracy, o posiedzeniach i wysłuchaniach zorganizowanych przez Komitet oraz o sekretariacie EKES-u. Witryna zawiera także osobne działy poświęcone informacjom przeznaczonym na użytek mediów oraz możliwościom, z których mogą Państwo korzystać jako obywatele.

Poza stroną startową, zredagowaną w języku polskim, nawigacja po naszym serwisie możliwa jest tylko w języku angielskim (EN) lub francuskim (FR).  Jednakże wszystkie oficjalne dokumenty Komitetu dostępne są we wszystkich językach urzędowych UE. Na tej stronie znajdą Państwo wybrane szybkie linki do stron i dokumentów w języku polskim oraz do najczęściej przeglądanych treści w naszej witrynie w języku angielskim i francuskim. Informacje na temat aktualnych wydarzeń również są dostępne w języku angielskim i francuskim.

Aktualności

Only a strong economy can allow Europe to weather the storm

It is vital to foster economic growth; only if Europe has a strong economy, can it better face the political and social challenges that stand before it. This was one of the main messages of the EESC opinions adopted yesterday in Brussels. The EESC calls for more investment– both private and public – directly in the countries that need it most. The EU body representing Civil Society also finds that the Juncker plan is not enough ...

  • Related Documents

    EESC Press Release - European economic policy Annual growth survey

Stop