You are here

Georges Dassis – EESK:s ordförande

För ett enat, demokratiskt, solidariskt, fredligt och välmående Europa som står nära medborgarna

 • Fackligt aktiv i Grekland sedan 15 års ålder
 • Aktiv mot översteregimen i Grekland (1967–1974)
 • Ständig medlem av den nationella staben hos det allmänna belgiska fackförbundet (FGTB) från 1976 till 1980
 • Sedan 1981 företrädare för de grekiska arbetstagarnas allmänna centralorganisation (GSEE) vid Europeiska fackliga samorganisationen (EFS), Internationella fackliga samorganisationen (IFS, tidigare FFI) och Internationella arbetsbyrån (ILO)
 • Sedan 1982 medlem i EFS styrelse
 • Ledamot av EESK mellan 1981 och 1990 och sedan 2002
 • Ordförande för EESK:s regionala sektion mellan 1986 och 1990
 • Grundande medlem av GSEE:s arbetsinstitut (1990) och sekreterare för internationella förbindelser
 • Ordförande för EESK:s ECO-sektion mellan 2004 och 2008
 • Ordförande för Arbetstagargruppen vid EESK mellan 2008 och 2015
 • EESK:s ordförande mellan 2015 och 2018

Vid EESK har Georges Dassis varit föredragande för yttranden såsom Europeisk minimiinkomst, Social dialog i Ekonomiska och monetära unionen samt Kostnaden för uteblivna EU-åtgärder.

Downloads

For a united, democratic, solidarity-based, peaceful and prosperous Europe close to its people. Guidelines for European Union policies by President Georges Dassis