Offentlig upphandling

Syftet med följande sidor är att hjälpa dig att få tillgång till relevant information om EESK:s upphandlingsförfaranden.

De innehåller också information om framtida kontrakt till lågt eller medelhögt värde samt undertecknandet av kontrakt som härrör från och utnyttjandet av ramkontrakt.

  • Anbudsinfordringar som offentliggjorts i EUT
  • Framtida kontrakt till lågt eller medelhögt värde
  • Årliga förteckningar över tilldelade kontrakt

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices