Utvidgningsländerna

This page is also available in:

EESK deltar aktivt i EU:s utvidgningsprocess och har utvecklat en tvådelad – regional och bilateral – strategi för förbindelserna med civilsamhällesorganisationer i utvidgningsländerna.

När det gäller den regionala strategin är uppföljningskommittén för västra Balkan – ett permanent internt EESK-organ – det främsta instrumentet för att samordna EESK:s verksamhet i denna region. Forumet för det civila samhället på västra Balkan, som anordnas vartannat år, ingår i uppföljningskommitténs arbete.

EESK samarbetar även bilateralt med länderna på västra Balkan och Turkiet. På grundval av associeringsavtal mellan dessa länder och EU, som syftar till att involvera civilsamhällesorganisationer i föranslutnings- och anslutningsprocesserna, har EESK inrättat tre gemensamma organ med företrädare för det civila samhället – med Turkiet, Montenegro och Serbien. Varje organ består av lika många medlemmar från EESK som från partnerlandet och sammanträder två gånger om året.

EESK har regelbundna kontakter och anordnar gemensamma aktiviteter med civilsamhällesorganisationer i de utvidgningsländer med vilka inget gemensamt organ med företrädare för det civila samhället ännu inrättats.

Arbetet i de gemensamma organen kompletteras med EESK-yttranden om föranslutnings- och anslutningsprocesserna i de enskilda länderna samt om frågor av regionalt intresse.

Displaying 1 - 4 of 4
 • Civil society for an open democratic debate

  This is the 2nd campaign on fighting disinformation that the European Economic and Social Committee (EESC) is organising as part of its overall project on disinformation to be implemented with the help of civil society.

 • -
  Connecting EU 2022

  The EESC's annual seminar for civil society communicators zoomed in on the impact of the war in Ukraine on the EU, addressing three thorny issues.

 • For the 8th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC) in Budva, Montenegro.

  This meeting tackled following issues: Assessment of the state of play in Montenegro accession negotiations to the EU, Chapter 28 of the accession negotiations – with focus on Consumer protection and Debate on the situation of young people on the labour market.

 • For the 7th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC).

  The meeting was held in Brussels and tackled following issues:

  - The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process

  - The Connectivity Agenda in the areas of Energy and Transport

  - Chapter 5 - Public procurement

  - The state of industrial relations and the development of Civil Society Organisations (CSOs) in Montenegro

Displaying 1 - 4 of 4