Transatlantiska förbindelser

This page is also available in

EU, USA och Kanada delar värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk och politisk frihet och har utrikespolitiska intressen och säkerhetsintressen som överlappar varandra. USA och Kanada hör till EU:s främsta handelspartner och är också partner i utformningen av den internationella rättsordningen. De transatlantiska förbindelserna äger nu för tiden rum i en ny miljö och ställs inför allt större utmaningar. Vi anser att det civila samhällets delaktighet i detta förhållande utgör en garanti för att de transatlantiska förbindelserna ska kunna leva upp till allmänhetens förväntningar och på ett effektivt sätt bidra till att forma ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete.

Det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) och det strategiska partnerskapsavtalet undertecknades den 30 oktober 2016. Vi kommer att sträva efter att det civila samhället fortlöpande involveras i genomförandet av dessa avtal. Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar mellan EU och USA (TTIP) står för närvarande stilla. TTIP-förhandlingarna har dock bidragit till att stärka kopplingarna mellan EU:s och USA:s civila samhälle och till att forma det civila samhällets åsikter om hur de framtida handelsförbindelserna mellan EU och USA bör se ut. Dessa resultat får inte gå förlorade. Vår uppföljningskommitté för transatlantiska förbindelser inrättades i september 2014 med uppdraget att övervaka de transatlantiska förbindelserna med det civila samhället och att upprätta en regelbunden dialog och ett regelbundet samråd om frågor som rör förbindelserna med USA och Kanada.

Displaying 1 - 6 of 6
Opinion
Antagna on 08/12/2021
Dokumentreferens: 
REX/534-EESC-2021

Recent years have been marked by a persistent global decline in democratic values and the rule of law. While many differences remain and have to be acknowledged, North America has unquestionably been our closest historical ally in championing democracy and its values across the world. The arrival of the new administration in the US has provided a new momentum and a unique opportunity to build the new transatlantic partnership and jointly manage not only the internal, but also global challenges, especially with regard to powers which do not share the same values, such as China or Russia. President Biden's initiative to organise a Summit for Democracy at a time when autocracies are on the offensive is only the first step in building a strong international democratic alliance.

EESK:s yttrande: A strong transatlantic partnership based on the common values of democracy and the rule of law, key in tackling global challenges and preserving international order (own-initiative opinion)

Opinion
Antagna on 21/09/2016
Dokumentreferens: 
REX/471-EESC-2016

On 12 June 2014, the Commission presented a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council codifying Council Regulation (EC) No 673/2005 of 25 April 2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America.

EESK:s yttrande: Imports of certain products originating in the United States of America (codification)

Opinion
Antagna on 21/09/2016
Dokumentreferens: 
REX/464-EESC-2016

The EESC has played an important role in strengthening an informed civil society debate on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) through a number of TTIP-related opinions, adopted in 2014 and 2015, covering issues such as labour rights, investment protection, impact on SMEs, among others.

It is important under the present circumstances that the EESC, in order to maintain its position as a key civil society player in the TTIP debate, react to the textual proposals for TTIP negotiations on essential topics such as the sustainable development chapter, regulatory cooperation, investment and services. This will have the advantage not only of setting up the EESC position on major negotiating chapters but also of presenting concrete recommendations and pointing out the need to involve civil society in the implementation of those chapters.

EESK:s yttrande: The position of the EESC on specific key issues of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations (own-initiative opinion)

Opinion
Antagna on 02/07/2015
Dokumentreferens: 
REX/433-EESC-0000
Plenarsession: 
509 -
Jul 01, 2015 Jul 02, 2015

The own-initiative opinion will focus on the impact of the TTIP on SMEs and reflect on the provisions that would need to be included in the TTIP in order to take account of the specific character of SMEs in the negotiations and implementation of an eventual EU-US agreement. The opinion will also look at how to increase the awareness of SMEs as to existing support services and programmes, and particularly about the new business opportunities that may arise with this agreement.

TTIP and its impact on SMEs

Opinion
Antagna on 27/05/2015
Dokumentreferens: 
REX/411-EESC-0000
Plenarsession: 
508 -
May 27, 2015 May 28, 2015

Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the investment policy is an exclusive competence of the European Union. The EU is aiming to include therefore in the new trade and investment agreements provisions on investor protection and investor to state dispute settlement (ISDS) which will replace existing Bilateral Investment Agreements (BIT) signed by Member States and will grant the same level of protection to all EU investors.

Investor protection and investor to State dispute settlement in EU trade and investment agreements with third countries

Downloads: 

CP 33 EN TTIP

Opinion
Antagna on 04/06/2014
Dokumentreferens: 
REX/390-EESC-2014-5469
Plenarsession: 
499 -
Jun 04, 2014 Jun 05, 2014

The main goal of the opinion is to provide a good and qualitative source of information and opinion in the beginning of TTIP negotiations process.

Transatlantic trade relations and the EESC's views on an enhanced cooperation and eventual EU-US FTA