Tjänster

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Enligt en ny studie på uppdrag av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén genererar gränsöverskridande tjänster nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Dessa tjänster är positiva för alla EU-länder och för olika typer av arbetstillfällen – både arbets- och kunskapsintensiva. Genom dokumentet bevisar man att det gynnar EU:s ekonomi att undvika stränga regler vad gäller den inre marknaden för gränsöverskridande tjänster. En procents minskning av andelen gränsöverskridande tjänster skulle kosta EU:s ekonomi omkring 8 miljarder euro.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years