Jämställdhet

This page is also available in

Displaying 1 - 3 of 3
29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Sista ansökningsdag: 6 september

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén uppmanar civilsamhällesorganisationer och enskilda personer i hela EU att lämna in bidrag till kommitténs flaggskeppsinitiativ priset till det civila samhället. I år belönar EESK initiativ som syftar till att bekämpa könsstereotyper genom att främja lika möjligheter för kvinnor och män och lika behandling av dem inom alla områden av det ekonomiska och sociala livet.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har utlyst 2019 års pris till det civila samhället. Årets tema är ”Fler kvinnor i Europas samhälle och ekonomi”, och priset kommer att tilldelas innovativa initiativ och projekt som syftar till att kämpa för lika möjligheter för kvinnor och män och likabehandling av dem på alla områden av det ekonomiska och sociala livet.