Hållbara livsmedel

This page is also available in:

Livsmedel står i centrum för våra liv och är en integrerad del av den europeiska kulturen. De livsmedel som vi äter, hur vi producerar dem och de mängder som går till spillo har dock stor inverkan på människors hälsa, naturresurserna och samhället som helhet:

 • Medborgarna, i synnerhet barn, lider allt oftare av övervikt och fetma på grund av ohälsosamma kostvanor.
 • Jordbrukare och arbetstagare får inte ett rättvist pris för sina produkter.
 • En tredjedel av livsmedlen går förlorad eller slängs längs livsmedelskedjan.
 • Miljön står för kostnaderna genom de dramatiska effekter som produktionen och konsumtionen av livsmedel har för klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald, luft- och vattenföroreningarna, markförstöringen osv.

Covid-19-krisen utgör en väckarklocka för förändring. Krisen har visat att vi inte kan ta livsmedelsförsörjningen ”från jord till bord” för givet och att aktörer och verksamheter är sammanlänkade genom hela livsmedelssystemet. Rättvisa, resurseffektiva, inkluderande och hållbara leveranskedjor inom hela jordbruks- och livsmedelssektorn behövs mer än någonsin för att såväl medborgarnas, jordbrukarnas och arbetstagarnas som företagens behov ska kunna tillgodoses.

EESK har i flera år gått i bräschen för att efterlysa en hållbar och heltäckande livsmedelspolitik. En sådan integrerad och systeminriktad strategi är avgörande för att man ska kunna ta itu med de många och sammanlänkade utmaningar som påverkar livsmedelssystemen, skapa ekonomisk, miljömässig och sociokulturell hållbarhet, säkerställa integration och samstämmighet mellan olika politikområden (jordbruk, miljö, hälsa, utbildning, handel, ekonomi, teknik osv.) samt främja samarbete mellan olika styresnivåer.

 • Antagna on 04/06/2014
  Dokumentreferens
  NAT/645-EESC-2014-01-01-2896
  Plenary session number
  499
  -

  Opinion on the Proposal for a Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC

   

   

  Caseins and caseinates (category C)
 • Antagna on 01/04/2014
  Dokumentreferens
  NAT/635-EESC-2014-01-01-933
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  498
  -

   

   

  Novel food and cloning
 • Antagna on 01/04/2014
  Dokumentreferens
  NAT/625-EESC-2014-01-01-10
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  498
  -

   

   

  Promotion measures for agricultural products
 • Antagna on 16/10/2013
  Dokumentreferens
  NAT/621-EESC-2013-01-01-6207
  Plenary session number
  493
  -
  Maximum levels of radioactive contamination of food and feed (category C)
 • Antagna on 16/10/2013
  Dokumentreferens
  NAT/611-EESC-2013-01-01-4014
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  493
  -
  Regulation on official controls
 • Antagna on 18/09/2013
  Dokumentreferens
  NAT/595-EESC-2013-01-01-2634
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  492
  -
  There is a global increase in demand for bioenergy. This is a positive development if managed sustainably. It can contribute to several policy objectives such as agricultural and rural development, climate change mitigation and better energy access and security [...] The opinion aim to look into options for promoting sustainable production of "food and fuel", and particularly how civil society can contribute. What does the EU biofuel policy mean for European and global food security? What regulatory frameworks are necessary to make it sustainable? What support for implementation is needed? How can the competition of land-use be better managed?
  Food security and bioenergy
 • Antagna on 18/09/2013
  Dokumentreferens
  INT/705-EESC-2013-4753
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  492
  -
  EESC opinion: Biocidal products
 • Antagna on 11/07/2013
  Dokumentreferens
  INT/683-EESC-2013-01-01-1697
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  491
  -
  EESC opinion: Unfair trading practices / supply chain
 • Antagna on 10/07/2013
  Dokumentreferens
  NAT/599-EESC-2013-3028
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania
  Plenary session number
  491
  -
  Trade arrangements/processing of agricultural products
 • Antagna on 14/11/2012
  Dokumentreferens
  NAT/580-EESC-0000-01-01-2304
  Plenary session number
  484
  -
  Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 2001/110/EC relating to honey
  EESC Opinion: Honey (amending Directive 2001/110/EC) (category C)