Hållbara livsmedel

This page is also available in:

Livsmedel står i centrum för våra liv och är en integrerad del av den europeiska kulturen. De livsmedel som vi äter, hur vi producerar dem och de mängder som går till spillo har dock stor inverkan på människors hälsa, naturresurserna och samhället som helhet:

 • Medborgarna, i synnerhet barn, lider allt oftare av övervikt och fetma på grund av ohälsosamma kostvanor.
 • Jordbrukare och arbetstagare får inte ett rättvist pris för sina produkter.
 • En tredjedel av livsmedlen går förlorad eller slängs längs livsmedelskedjan.
 • Miljön står för kostnaderna genom de dramatiska effekter som produktionen och konsumtionen av livsmedel har för klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald, luft- och vattenföroreningarna, markförstöringen osv.

Covid-19-krisen utgör en väckarklocka för förändring. Krisen har visat att vi inte kan ta livsmedelsförsörjningen ”från jord till bord” för givet och att aktörer och verksamheter är sammanlänkade genom hela livsmedelssystemet. Rättvisa, resurseffektiva, inkluderande och hållbara leveranskedjor inom hela jordbruks- och livsmedelssektorn behövs mer än någonsin för att såväl medborgarnas, jordbrukarnas och arbetstagarnas som företagens behov ska kunna tillgodoses.

EESK har i flera år gått i bräschen för att efterlysa en hållbar och heltäckande livsmedelspolitik. En sådan integrerad och systeminriktad strategi är avgörande för att man ska kunna ta itu med de många och sammanlänkade utmaningar som påverkar livsmedelssystemen, skapa ekonomisk, miljömässig och sociokulturell hållbarhet, säkerställa integration och samstämmighet mellan olika politikområden (jordbruk, miljö, hälsa, utbildning, handel, ekonomi, teknik osv.) samt främja samarbete mellan olika styresnivåer.

 • Antagna on 19/01/2022 - Bureau decision date: 23/09/2021
  Dokumentreferens
  NAT/844-EESC-2021
  Employers - GR I
  France
  Workers - GR II
  Germany
  EESC opinion: Food security and sustainable food systems
 • Antagna on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Dokumentreferens
  NAT/821-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  Workers - GR II
  Germany

  The own-initiative opinion aims to contribute to the Farm to Fork Strategy objective to stimulate sustainable food processing, wholesale, retail, hospitality and food services practices by providing the views and experience from organised civil society and stakeholders from across the food supply chain and by highlighting producers' good practices to increase the availability and affordability of healthy, sustainable food options. 

  EESC opinion: Aligning food business strategies and operations with the SDGs for a sustainable post-COVID-19 recovery (own-initiative opinion)
 • Antagna on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Dokumentreferens
  NAT/822-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Netherlands
  EESC opinion: Strategic autonomy and food security and sustainability (own-initiative opinion)
 • Antagna on 22/09/2021 - Bureau decision date: 19/03/2021
  Dokumentreferens
  NAT/823-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Slovenia
  Workers - GR II
  Germany

  The upcoming Slovenian Presidency of the EU has requested the Committee to draw up an exploratory opinion on the effective achievement of the Directive’s objectives in practice, on Member States’ best practices in regulating the agri-food chain, as well as on the steps needed so that this process does not come to a halt.

  EESC opinion: Towards a Fair Food Supply Chain
 • Antagna on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Dokumentreferens
  NAT/818-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  EESC opinion: Action Plan for the development of EU organic production
 • Antagna on 27/04/2021
  Dokumentreferens
  NAT/809-EESC-2021-01-01-00521
  Workers - GR II
  Bulgaria
  EESC opinion: How to implement harmonisation of market entry for food supplements in the EU
 • Antagna on 27/04/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Dokumentreferens
  NAT/805-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain

  The SUD can play a central role in the European Green Deal framework, being crucial to the Commission's Farm-to-Fork strategy for shifting to a fair, healthy and environmentally friendly food system, and complementary to both the EU Biodiversity Strategy for 2030 and the Zero Pollution Strategy.

  Information report: Evaluation on Directive on the Sustainable Use of Pesticides (Information report)
 • Antagna on 18/09/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Dokumentreferens
  NAT/787-EESC-2020-994
  Workers - GR II
  Germany
  Civil Society Organisations - GR III
  Czech Republic
  EESC opinion: "From farm to fork": a sustainable food strategy
 • Antagna on 17/07/2019 - Bureau decision date: 24/01/2019
  Dokumentreferens
  NAT/763-EESC-2019-01463
  (France
  EESC opinion: Promoting short and alternative food supply chains in the EU: the role of agroecology (own-initiative opinion)
 • Antagna on 20/02/2019 - Bureau decision date: 12/07/2018
  Dokumentreferens
  NAT/755-EESC-2018-04568
  Workers - GR II
  Germany

  The own-initiative opinion aims to analyse the link between current food systems and diet-related diseases;  identify policies, tools and instruments that are needed to foster healthier diets both on the supply and demand side.

  EESC opinion: Promoting healthy and sustainable diets in the EU (own-initiative opinion)