Hållbara livsmedel

This page is also available in

Livsmedel står i centrum för våra liv och är en integrerad del av den europeiska kulturen. De livsmedel som vi äter, hur vi producerar dem och de mängder som går till spillo har dock stor inverkan på människors hälsa, naturresurserna och samhället som helhet:

  • Medborgarna, i synnerhet barn, lider allt oftare av övervikt och fetma på grund av ohälsosamma kostvanor.
  • Jordbrukare och arbetstagare får inte ett rättvist pris för sina produkter.
  • En tredjedel av livsmedlen går förlorad eller slängs längs livsmedelskedjan.
  • Miljön står för kostnaderna genom de dramatiska effekter som produktionen och konsumtionen av livsmedel har för klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald, luft- och vattenföroreningarna, markförstöringen osv.

Covid-19-krisen utgör en väckarklocka för förändring. Krisen har visat att vi inte kan ta livsmedelsförsörjningen ”från jord till bord” för givet och att aktörer och verksamheter är sammanlänkade genom hela livsmedelssystemet. Rättvisa, resurseffektiva, inkluderande och hållbara leveranskedjor inom hela jordbruks- och livsmedelssektorn behövs mer än någonsin för att såväl medborgarnas, jordbrukarnas och arbetstagarnas som företagens behov ska kunna tillgodoses.

EESK har i flera år gått i bräschen för att efterlysa en hållbar och heltäckande livsmedelspolitik. En sådan integrerad och systeminriktad strategi är avgörande för att man ska kunna ta itu med de många och sammanlänkade utmaningar som påverkar livsmedelssystemen, skapa ekonomisk, miljömässig och sociokulturell hållbarhet, säkerställa integration och samstämmighet mellan olika politikområden (jordbruk, miljö, hälsa, utbildning, handel, ekonomi, teknik osv.) samt främja samarbete mellan olika styresnivåer.

Displaying 1 - 10 of 56

Pages

Opinion
Antagna on 20/09/2023
Dokumentreferens: 
NAT/884-EESC-2023
Plenarsession: 
581 -
Sep 20, 2023 Sep 21, 2023

EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

EESK:s yttrande: Revision of EU marketing standards for agricultural products

Opinion
Antagna on 13/07/2023
Dokumentreferens: 
NAT/891-EESC-2023
Plenarsession: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESK:s yttrande: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Antagna on 13/07/2023
Dokumentreferens: 
NAT/890-EESC-2023
Plenarsession: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

EESK:s yttrande: Measures to reduce child obesity

Opinion
Antagna on 12/07/2023
Dokumentreferens: 
NAT/849-EESC-2023
Plenarsession: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

EESK:s yttrande: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Antagna on 14/06/2023
Dokumentreferens: 
NAT/892-EESC-2023
Plenarsession: 
579 -
Jun 14, 2023 Jun 15, 2023

EESK:s yttrande: Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems

Opinion
Antagna on 14/12/2022
Dokumentreferens: 
NAT/873-EESC-2022
Plenarsession: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

EESK:s yttrande: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages