Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

This page is also available in

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samlar EU:s medlemsstater och de tre Eftastaterna i EES (Island, Liechtenstein och Norge) i en inre marknad som styrs av gemensamma grundläggande regler. Dessa regler syftar till att varor, tjänster, kapital och människor ska kunna röra sig fritt inom EES i en öppen och konkurrensutsatt miljö. Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet trädde i kraft den 1 januari 1994.

Rådgivande EES-kommittén ingår i EES avtalet (artikel 96) och inrättades 1994.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.