EESC Taxonomy term

This page is also available in:

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samlar EU:s medlemsstater och de tre Eftastaterna i EES (Island, Liechtenstein och Norge) i en inre marknad som styrs av gemensamma grundläggande regler. Dessa regler syftar till att varor, tjänster, kapital och människor ska kunna röra sig fritt inom EES i en öppen och konkurrensutsatt miljö. Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet trädde i kraft den 1 januari 1994.

Rådgivande EES-kommittén ingår i EES avtalet (artikel 96) och inrättades 1994.

No items found