Europa

This page is also available in

I Europa upprätthåller EESK förbindelser med arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer på västra Balkan, i det östra grannskapet, i Eftastaterna i EES (Island, Liechtenstein och Norge) samt i Förenade kungariket.

Uppföljningskommittén för västra Balkan – ett permanent internt EESK-organ – är det främsta instrumentet för att samordna EESK:s verksamhet i denna region. Forumet för det civila samhället på västra Balkan, som hålls vartannat år, ingår i uppföljningskommitténs arbete.

EESK samarbetar också bilateralt med de länder på västra Balkan som har inlett anslutningsförhandlingar och med Turkiet genom specialiserade organ som inrättats på grundval av associeringsavtalen mellan dessa länder och EU. Syftet med dessa gemensamma rådgivande kommittéer är att involvera arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer i övervakningen av föranslutnings- och reformprocesserna inför ett möjligt EU-medlemskap. Varje organ består av lika många medlemmar från EESK som från partnerlandet och sammanträder vanligen en eller två gånger om året.

EESK har också inrättat en uppföljningskommitté för det östra grannskapet, ett internt organ med ansvar för att förbättra förbindelserna med det civila samhället i länderna i regionen, dvs. Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina.

De viktigaste samarbetsmekanismerna med Armenien, Georgien, Moldavien och Ukraina är plattformarna för det civila samhället, som ger det civila samhällets organisationer från både EU och partnerlandet möjlighet att övervaka genomförandet av EU:s avtal med dessa länder och utarbeta rekommendationer till berörda myndigheter. Dessutom blev Ukraina och Moldavien kandidatländer 2022.

När det gäller Belarus och Ryssland håller man på att utveckla förbindelser med de organisationer i det civila samhället som fortfarande verkar fritt, varav de flesta är baserade i EU. EESK anser att det är viktigt att hålla dialogen vid liv i väntan på bättre förutsättningar i framtiden.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för samman EU:s medlemsstater och de tre Eftastaterna i EES (Island, Liechtenstein och Norge) till en inre marknad där varor, tjänster, kapital och personer kan röra sig fritt. EESK ingår i rådgivande EES-kommittén, där frågor av gemensamt intresse diskuteras med företrädare för arbetsmarknadens parter från Eftastaterna i EES.

Slutligen har EESK en uppföljningskommitté EU–Förenade kungariket med ansvar för att övervaka förbindelserna mellan EU och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ur ett civilsamhällesperspektiv. Dess arbete är särskilt inriktat på genomförandet av utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket och protokollet om Irland och Nordirland, där kommittén för ett löpande samtal med organisationer i det brittiska civila samhället, samt genomförandet av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, där uppföljningskommittén EU–Förenade kungariket samarbetar med EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för handels- och samarbetsavtalet.

Displaying 1 - 10 of 106

Pages

Event

The second meeting of the EU-Armenia Civil Society Platform (CSP) was held on 10 March 2023 in Yerevan.

During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. The CSP debated the current challenges in the implementation of the Agreement and in progressing on the reform agenda.

A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

10/03/2023
Event
Joint meeting

Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the seventh joint meeting on 7 March 2023. The objective of the meeting was to prepare a set of recommendations for the Civil Society Forum, which will take place on 17 March 2023.

07/03/2023
Event

The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

09/03/2023
Event
In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

 

06/03/2023 08/03/2023
Event

For the 16th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.


 

This 16th JCC took place in Podgorica and tackled issues such as:

02/03/2023
Event

The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.

23/11/2022
Event

Representatives of the European and Ukrainian Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the Association Agreement between the European Union and Ukraine, held their sixth joint meeting on 26 January 2023. The objective of the meeting was to prepare a set of recommendations for the EU-Ukraine Trade and Sustainable Development Sub-Committee and the Civil Society Forum, which will take place in March 2023.

26/01/2023

Pages