EUROMED

This page is also available in

Förbindelserna mellan EU och dess södra grannländer är en av våra prioriteringar. Vårt arbete omfattar ett stort antal olika områden, t.ex. det civila samhällets deltagande i den politiska och civila dialogen, övergång till demokrati, ungdomssysselsättning, hållbar utveckling, rörlighet och migration, handel, förnybar energi och affärsutveckling.

EESK har arbetat med dessa frågor sedan 1995. Efter förändringarna i regionen under 2010 har vi justerat våra mål och strävar nu efter följande:

  • Att stödja civilsamhällesorganisationer i länder som befinner sig i en övergångsprocess. Detta stöd riktas framför allt in på fackföreningar och arbetsgivarorganisationer samt på kvinno-, ungdoms- och jordbrukarorganisationer.
  • Att upprätthålla bilaterala förbindelser med de nationella ekonomiska och sociala råden i regionen och verka för att skapa förutsättningar för att det civila samhället ska involveras i den politiska dialogen i de sydliga partnerländerna.
  • Att utarbeta yttranden och gemensamma rapporter om de främsta politiska utmaningarna som regionen står inför.
  • Att anordna regelbundna möten med EU-institutioner och internationella organisationer för att diskutera den politik som rör det civila samhället i hela regionen.
  • Att anordna ett årligt toppmöte för ekonomiska och sociala råd och liknande institutioner där centrala politiska rekommendationer om regionens främsta utmaningar läggs fram för politiska beslutsfattare från de nationella regeringarna och EU.
Displaying 71 - 80 of 85

Pages

17/10/2012
Presentation
Speaker
Staffan Nilsson
Organisation: 
EESC

The Jordanian ESC is playing a crucial role in what is a crucial country in the region. Jordan is a country facing many challenges. But we know from the past that it has the resourcefulness to positively embrace such challenges. Proof of this is the fact that is has now taken over the Co-Presidency of the Union for the Mediterranean (UfM).

Downloads: 

Staffan Nilsson`s opening speech at the Amman summit

25/08/2011
Presentation
Speaker
Staffan Nilsson
Organisation: 
EESC

Gaddafi's regime is now falling apart and the EU under UN leadership is mobilising to help the Libyan people build a free, open, secure and democratic state. The fight is not over yet, however I do hope for a positive outcome. I salute the determined action taken by the UN and some EU Member States to protect civilians from their dictator's mad fight against his own people.

16/03/2011
Presentation
Speaker
Staffan Nilsson
Organisation: 
EESC

Following the natural disaster of unprecedented proportions that has hit Japan, it would be all too easy for us to shift our focus away from current events in Libya.

The fact that this country's leader, who claims to be loved by his people, is bombing his own citizens and is ordering the armed forces to open fire on their compatriots underscores this dictator’s true nature.

11/02/2011
Presentation
Speaker
President Staffan Nilsson
Organisation: 
EESC

"At this important moment in history the EESC calls for the involvement of all democratic forces in the transition process, including civil society representatives, and underlines the important role of participatory democracy. Economic and social partners and civil society organisations play a pivotal role in efforts to develop a constructive and fruitful dialogue about the future of these countries."...

Pages