Asien och Stillahavsområdet

This page is also available in

I Asien har EESK förbindelser med civilsamhällesorganisationer i Kina, Japan, Singapore, Sydkorea och Vietnam.

Det finns en rundabordskonferens med Kina: den inrättades 2007, efter det nionde toppmötet mellan EU och Kina, och sammanträder en gång om året.

En uppföljningskommitté med Japan inrättades i februari 2009 för att övervaka civilsamhällesdimensionen i förbindelserna mellan EU och Japan och främja samarbete mellan EESK och näringslivs-, arbetstagar-, miljö- och konsumentorganisationer samt andra viktiga organisationer i det civila samhället i Japan. EU:s inhemska rådgivande grupp för Japan inrättades inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan, som ger det civila samhället en övervakande och rådgivande roll inom ramen för kapitlet om handel och hållbar utveckling.

EU har ingått frihandelsavtal med följande asiatiska länder: Sydkorea (2011), Japan (2019), Singapore (2019) och Vietnam (2020). Dessa avtal kännetecknas av att de innehåller kapitel om handel och hållbar utveckling, och ger EESK och andra civilsamhällesorganisationer – tillsammans med civilsamhällesorganisationer i partnerländerna – en formell roll när det handlar om att övervaka genomförandet och ge de berörda politiska myndigheterna råd beträffande miljönormer, sociala och arbetsrättsliga normer samt andra frågor som är av direkt betydelse för det civila samhället, genom de inhemska rådgivande grupperna. Varje år hålls två till tre möten i EU:s inhemska rådgivande grupper. Ett gemensamt möte äger rum en gång om året.

Dessutom har EESK kontakter med det civila samhället i andra asiatiska länder och i relevanta internationella evenemang på ad hoc-basis.

Displaying 21 - 22 of 22

Pages

Event

During the meeting, the EU DAG will discuss with a representative of the European Parliament the progress in work on its report on implementation of the EU-Korea FTA. The Group may also inquire about the outcomes of the EP's mission to the Republic of Korea, which took place in May 2016. The European Commission will update participants on the state of play and the next steps in the ex-post evaluation of the agreement as well as implementation of the EU-Korea joint project related to the ILO Convention No. 111. The Commission will also inform the Group about the preparations for the meetings with Korea under the trade and sustainable development chapter, which will be held in Brussels by the end of 2016. The EU DAG will discuss moreover preparations for the next EU-Korea Civil Society Forum.

05/10/2016
Event

The 14th EU-China Civil Society Round Table took place in Brussels on 18 and 19 May 2016. Topics set up for discussion during this meeting of the Round Table were Innovation and economic development in rural areas, and Infrastucture and investment, in the framework of the One Belt One Road initiative and the establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). The aim of the discussions was to find common ground and exchange ideas and best practices.

18/05/2016 19/05/2016

Pages