Asien och Stillahavsområdet

This page is also available in

I Asien har EESK förbindelser med civilsamhällesorganisationer i Kina, Japan, Singapore, Sydkorea och Vietnam.

Det finns en rundabordskonferens med Kina: den inrättades 2007, efter det nionde toppmötet mellan EU och Kina, och sammanträder en gång om året.

En uppföljningskommitté med Japan inrättades i februari 2009 för att övervaka civilsamhällesdimensionen i förbindelserna mellan EU och Japan och främja samarbete mellan EESK och näringslivs-, arbetstagar-, miljö- och konsumentorganisationer samt andra viktiga organisationer i det civila samhället i Japan. EU:s inhemska rådgivande grupp för Japan inrättades inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan, som ger det civila samhället en övervakande och rådgivande roll inom ramen för kapitlet om handel och hållbar utveckling.

EU har ingått frihandelsavtal med följande asiatiska länder: Sydkorea (2011), Japan (2019), Singapore (2019) och Vietnam (2020). Dessa avtal kännetecknas av att de innehåller kapitel om handel och hållbar utveckling, och ger EESK och andra civilsamhällesorganisationer – tillsammans med civilsamhällesorganisationer i partnerländerna – en formell roll när det handlar om att övervaka genomförandet och ge de berörda politiska myndigheterna råd beträffande miljönormer, sociala och arbetsrättsliga normer samt andra frågor som är av direkt betydelse för det civila samhället, genom de inhemska rådgivande grupperna. Varje år hålls två till tre möten i EU:s inhemska rådgivande grupper. Ett gemensamt möte äger rum en gång om året.

Dessutom har EESK kontakter med det civila samhället i andra asiatiska länder och i relevanta internationella evenemang på ad hoc-basis.

Displaying 1 - 8 of 8
23/04/2021
Presentation
Speaker
Ion Nae-Musetoiu
Organisation: 
consultant on EU Waste

Circular Economy and the Recycling of Batteries

- the legislative framework -

Downloads: 

Circular Economy and the Recycling of Batteries

22/04/2021
Presentation
Presentation by
Jung Yup Yoo
Organisation: 
Federation of Korean Trade Unions, Korea DAG member

 Reality of overtime work in Korea and its solution

Downloads: 

Reality of overtime work in Korea and its solution

22/04/2021
Presentation
Speaker
Janusz Pietkiewicz
Organisation: 
EESC

 National tripartite dialogue

Downloads: 

National tripartite dialogue

22/04/2021
Presentation
Speaker
Heungjun Jung
Organisation: 
Seoul University of Technology

 The Dynamics of Social Dialogue in South Korea

Downloads: 

The Dynamics of Social Dialogue in South Korea