Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion (INT)

Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion (INT) behandlar en lång rad olika politikområden som rör näringsliv, konkurrens, små och medelstora företag och företag inom den sociala ekonomin samt den digitala ekonomin och det digitala samhället. Sektionen diskuterar och antar också yttranden om forskning och innovation, konsumentskydd, nya utvecklingstendenser inom ekonomin såsom den cirkulära ekonomin (sektionen är starkt engagerad i Europeiska plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin) och politiken för den inre marknaden i allmänhet.

I frågor av särskild betydelse för den inre marknaden anordnar sektionen offentliga hearingar för att samråda med ett så stort antal olika organisationer i det civila samhället som möjligt. Varje år sedan 1999 har sektionen också anordnat ett av kommitténs huvudevenemang, nämligen Europeiska konsumentdagen.

Sektionen har också en observationsgrupp för den digitala omvandlingen och den inre marknaden som övervakar utvecklingen på den digitala inre marknaden och föreslår sätt att undanröja hinder eller göra förbättringar.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - Contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market