Sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC)

Sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) förbereder EESK:s arbete på en rad olika politikområden, bland annat sysselsättning och arbetsvillkor, utbildning, grundläggande och medborgerliga rättigheter, hälsa, socialpolitik och sociala rättigheter, jämställdhet, funktionsnedsättningsfrågor, romers integrering, migration och asyl samt rättsliga och inrikes frågor (inklusive invandring).

Till sektionens huvudsakliga verksamhet hör dess arbete med kampen mot och återhämtningen från covid-19-pandemin, grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och tillhörande åtgärder, framtidens arbete samt migration och asyl. SOC-sektionen sköter också sekretariatet för det europeiska migrationsforumet, som EESK anordnar i samarbete med Europeiska kommissionen.

Mer specialiserade uppgifter utförs i sektionens permanenta grupper, nämligen observationsgruppen för arbetsmarknaden (OAM), den tillfälliga arbetsgruppen om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen, den tematiska studiegruppen om invandring och integration, den tematiska studiegruppen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den tematiska studiegruppen om romers integrering.

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023