Uppföljningskommittén för grannländerna i öst

Uppföljningskommittén för grannländerna i öst inrättades 2004 som ett särskilt EESK-organ med ansvar för förbindelserna med det civila samhället i de länder som ingår i det östliga partnerskapet. Uppföljningskommittén sammanträder vanligtvis fyra gånger om året och diskuterar aktuella frågor som rör länderna i det östra grannskapet. Ofta bjuds företrädare för andra EU-institutioner, externa experter, civilsamhällesorganisationer och andra aktörer in. Kommitténs medlemmar spelar en aktiv roll i det östliga partnerskapets verksamhet, t.ex. det östliga partnerskapets multilaterala plattformar och forum för det civila samhället.