Uppföljningskommittén för Euromed

Uppföljningskommittén för Euromed består av medlemmar som sammanträder regelbundet. Den övervakar inte bara situationen i regionen ur det civila samhällets perspektiv utan riktar också in sig på den europeiska grannskapspolitiken och dess konsekvenser för samarbetet mellan EU och dess partnerländer.

Den anordnar också de årliga Euromed-toppmötena, som för samman de ekonomiska och sociala råden och liknande institutioner samt företrädare för det civila samhället i EU och partnerländerna. Den offentliggör rapporter om aktuella frågor som sedan läggs fram för ett stort antal företrädare för det civila samhället vid dessa årliga toppmöten.