Uppföljningskommittén EU–AVS

This page is also available in

Uppföljningskommittén EU–AVS består av EESK-ledamöter och företrädare för ekonomiska och sociala intressegrupper i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS). De sistnämnda utses av internationella organisationer för arbetsgivare, arbetstagare, jordbrukare, konsumenter och kooperativ.

Denna uppföljningskommitté, som sammanträder regelbundet, har till uppgift att anordna olika aktiviteter med ekonomiska och sociala intressegrupper i AVS-länderna. Uppföljningskommittén leder kommitténs arbete med att fullgöra sitt uppdrag enligt artikel 4 i protokoll 1 till Cotonouavtalet: "Samrådsmöten och möten mellan ekonomiska och sociala aktörer i AVS-staterna och i Europeiska unionen skall organiseras av Europeiska unionens ekonomiska och sociala kommitté."

Uppföljningskommittén EU–AVS har också till ansvar att leda förbindelserna och verksamheten på panafrikansk nivå (möten mellan ekonomiska och sociala intressegrupper i Afrika och EU och förbindelser med Afrikanska unionens ekonomiska, sociala och kulturella kommitté).

Downloads

Programme 2020-2023