Tillfälliga studiegruppen om tjänster av allmänt intresse

This page is also available in

Den tillfälliga studiegruppen om tjänster av allmänt intresse strävar efter att bidra till EU-medborgarnas tillgång till högkvalitativa och ekonomiskt överkomliga tjänster av allmänt intresse, som är en hörnsten i de europeiska ekonomiska, sociala och rättsliga systemen och en bärande pelare i den europeiska sociala modellen och i en social marknadsekonomi.

Den offentliga sektorn har ett klart och tydligt politiskt och ekonomiskt ansvar för att samordna tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse. Det är inte lämpligt att överlåta detta helt åt marknadskrafterna. I synnerhet ideella organisationer och sociala företag har visat sin förmåga att tillhandahålla utmärkta tjänster av allmänt intresse.

I syfte att främja ideella organisationers och sociala företags allt viktigare roll skulle ställningen för tjänster av allmänt intresse i alla medlemsstater, särskilt sociala tjänster av allmänt intresse, behöva utvärderas. Denna process skulle bidra till att identifiera de sektorer där den fria marknaden är särskilt svag och där offentlig finansiering i första hand behövs.

Den tillfälliga studiegruppen inriktar också sitt arbete på potentialen hos tjänster av allmänt intresse för att stimulera tillväxt, skapa hållbara arbetstillfällen och främja konkurrenskraften. I detta syfte har facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) genomfört en studie för att granska medlemsstaternas rapporter om genomförandet av kommissionens beslut om beviljande av statligt stöd för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.