Tillfälliga studiegruppen om den digitala agendan

This page is also available in

Syftet med den tillfälliga studiegruppen om den digitala agendan är att bidra till arbetet i sektionerna inom deras specifika verksamhetsområden. Den övervakar noga programmet för ett digitalt Europa för nästa fleråriga budgetram, vars mål är att göra Europa till en ledande aktör inom digitalisering, öka dess ekonomiska styrka och konkurrenskraft i världen och forma den digitala omvandlingen på ett positivt sätt för alla européer. Programmet har följande fem särskilda mål: högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet, utbildning och fortbildning samt modernisering av offentlig förvaltning och offentliga tjänster.

Studiegruppen kommer att inrikta sig på följande specifika aspekter:

  • Positiva exempel på modern teknik, särskilt hur man sätter människor i centrum för innovation.
  • Digitaliseringens inverkan på arbete, sysselsättning, kvalifikationer och kompetens,
  • Rekommendationer om hur digitaliseringen kan påverka dessa områden på ett positivt sätt.
  • Nya sätt att utvärdera kvaliteten på samspelet mellan människa och maskin.
  • Effekterna av samarbetande robotar för en heterogen befolkning.
  • Digitala innovationsknutpunkter som digitalt stöd till små och medelstora företag.
  • Digitaliseringens effekter på transporterna: elbilar, förarlösa bilar, parkering, smarta städer, intermodala transportsystem och delningsekonomin.

Eftersom digitaliseringen är en övergripande fråga samarbetar den tillfälliga studiegruppen om den digitala agendan från fall till fall med andra tillfälliga studiegrupper, observationsgrupper, kategorier och ad hoc-grupper.