Uppföljningskommittén EU–Ryssland

This page is also available in

Sedan februari 2011 sköter EESK uppföljningen av sina förbindelser med det civila samhället i Ryssland genom uppföljningskommittén för Ryssland, som inrättats i syfte att utveckla och upprätthålla förbindelserna med det civila samhället i Ryssland och öka det civila samhällets bidrag till förbindelserna mellan EU och Ryssland.

Stöd till kontakter mellan människor är en av de fem vägledande principer för förbindelserna mellan EU och Ryssland som EU:s utrikesministrar och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, kom överens om i mars 2016. Sedan dess har EESK återupptagit sina kontakter med Rysslands medborgarkammare, som är kommitténs officiella ryska motsvarighet, och fortsätter att arbeta med forumet för det civila samhället mellan EU och Ryssland genom årliga gemensamma seminarier och andra aktiviteter.