Gruppen för den europeiska planeringsterminen

This page is also available in

Gruppen för den europeiska planeringsterminen samordnar, stärker och stöder det arbete som utförs i EESK:s facksektioner/CCMI beträffande den europeiska planeringsterminen. Den europeiska planeringsterminen var till en början en årlig cykel för samordning av den ekonomiska politiken och har sedan 2018 kompletterats med åtgärder som bygger på den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Till följd av den ekonomiska, sociala och politiska krisen i Europa har planeringsterminen blivit brännpunkten för reformdiskussionerna i Europa. EESK har erkänt dess ökande betydelse och beslutade genom ett presidiebeslut av den 5 december 2017 att ersätta sin styrgrupp för Europa 2020-strategin med ett organ som ska fokusera på den europeiska planeringsterminen och granska förslag från det europeiska civila samhället om tillväxt och sysselsättning.